Pirita Kose Lasteaia visioon, missioon ja väärtused

Visioon: 

Pirita Kose Lasteaed on tuntud ja tunnustatud omanäoline lasteaed, kus koostöös huvigruppidega luuakse hariduslikud võimalused lapsele kooliks ettevalmistamisel looduslähedases ja lapsesõbralikus keskkonnas.

Missioon:

Lapsest lähtuvalt loome looduslähedase, turvalise ja tervist väärtustava õpi- ja kasvukeskkonna.


Meie lasteaia põhiväärtused:

  • Kodusus - meie lapsed, töötajad ja vanemad tunnevad end lasteaias koduselt ja hästi.Kasutame olemasolevaid lapsesõbraliku kasvukeskkonna võimalusi lapse arengut toetava koduse õhkkonna loomiseks.
  • Turvalisus – meie õpi- ja kasvukeskond on laste ja töötajate jaoks turvaline.
  • Looduslähedus – meie lasteaia õppe- ja kasvatustegevus on igapäevaselt seotud loodusega, loodushoiuga.
  • Hoolivus – me hoolime igast lapsest, hoolime kaastöötajatest, käitume hoolivalt kõigi suhtes.
  • Avatus – me teeme koostööd peredega, kolleegidega, üldsusega. Lasteaia külaline on meie juurde oodatud.
  • Sõbralikkus – meie lasteaia õhkkond on heatahtlik, heasoovlik, üksteist arvestav.

Pirita Kose Lasteaia moto: „On lihtsam pärale jõuda kui tead, kuhu oled teel...“

                                                                                                                 


 

Viimati muudetud: 16.08.2018