Riiklik järelevalve

Riiklikku järelevalvet Tallinna haridusasutuste üle teostab Harju Maavalitsus

Riikliku järelevalve dokumendid leiate:  Harju Maavalitsuse avalik dokumendiregister

Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutustes Päästeameti Põhja päästekeskus 
 
Päästeameti dokumendiregister
 
 
 
Viimati muudetud: 16.08.2018