Töötasustamise juhend

Pirita Kose Lasteaia töötasu, lisatasu ja preemia maksmise korda reguleerib direktori käskkirjaga kinnitatud  ja hoolekoguga koostöös valminud töötasustamise juhend. 
Dokument - Töötasustamise alused (avaneb veebivaatena kasutades veebilehitsejat GoogleChrome või Mozilla Firefox) Dokument - Töötasustamise alused PDF 

Dokumendi Töötasustamise alused koostamisel on lisaks üldistele tööõigust reguleerivatele õigusaktidele aluseks võetud Tallinna Linnavolikogu 05.03.2009 määrus number 6: 
Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused

 

 

 

 

Viimati muudetud: 16.08.2018