Delikaatsed isikuandmed

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Isikuandmete kaitse seadus

Eesti Vabariigi haridusseadus

Koolieelse lasteasutuse seadus

Töölepinguseadus

Isikuandmete töötlemise eesmärk

    Laste kooliks ettevalmistamine 

    Kvalifitseeritud alushariduse tagamine 

    Laste kõneuuringud 

    Personali värbamine 

Isikuandmete koosseis

    Andmed laste kohta - lapse eesnimi, perekonnanimi, isikukood,    kodune aadress, tervisetõend 

    Andmed lapsevanemate kohta - lapsevanema eesnimi,    perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed 

    Andmed töötajate kohta - töötaja eesnimi, perekonnanimi,    isikukood, tervisekontrolli tõend 

Isikute kategooriad, kelle andmeid    töödeldakse

    Lapsed 

    Lapsevanemad või lapse seaduslikud esindajad 

    Personal 

Isikuandmete allikad

    Lapsevanema avaldus 

    Perearsti poolt väljastatud tervisetõend

 

 

 

Lehekülge haldab:

Kristiina Kons, õppealajuhataja
Telefon 6238 783 e-post: Kristiina.Kons@piritalasteaed.ee

 

Viimati muudetud: 14.03.2017