Pirita Lasteaia õppeaasta eesmärgid

2019/2020. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse põhieesmärgid

 

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ning järjepidev areng kodu ja lasteaia  koostöös, mille seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika. Üldeesmärgi täitmisel toetutakse lasteaia õppekavale ning Pirita Lasteaia Arengukavale 2017-2019.

Pirita Lasteaia õppeaasta teema on 2019/2020 aastal „Tervislik aastaring“, mille läbiviimiseks kasutatakse tervisedendamise, õuesõppe ja teisi aktiivõppemeetodeid

 

Põhieesmärk:

Laps võtab omaks tervislikud harjumused läbi liikumise, muusika, toitumise ja ümbritsevas keskkonnas viibimise, läbi lasteaia aastaringi. Oskab väärtustada sõbralikku ning hoolivat keskkonda, saades osa võrdsete võimaluste loomisest, loovuse toetamisest ning kodu ja lasteaia koostöö edendamisest.

 

Iga rühma õppeaasta eesmärk(-gid) kajastub rühma tegevuskavas ning on lapsevanemale rühmas kättesaadav.

 

Lehekülge haldab:

Kristiina Kons, õppealajuhataja
Telefon 58189591 e-post: Kristiina.Kons@piritalasteaed.ee

Viimati muudetud: 18.09.2019