Pirita Lasteaia teenused ja hinnad

Teenused ja hinnad

Lasteaia hoolekogu otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse, alates  1. märtsist 2017 on toidupäeva maksumus

2- 3 aastastele lastele 1,95 eurot

3- 5 aastastele lastele  2,05 eurot

5- 7 aastastele lastele  2,10 eurot


Toitlustamise toetuse saamise õigus on vähe kindlustatud peredel, kelle elukoht on Rahvastikuregistri andmetel Tallinn ning perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta alla 95,87 eurot kuus (1500 kr)

Alus: Tallinna Linnavolikogu määrus nr. 7/04.03.2004

Lasteasutuses toitlustatakse lapsi kolm korda päevas:

  • hommikusöök
  • lõunasöök
  • õhtuoode

Lasteaed ostab sisse toitlustlusteenust KLP Toit OÜ-lt.

Kohatasu ehk vanema poolt kaetava osa määr alates 01.01.2017 on 57,34 eurot kuus.

Elukoha järgne sotsiaalosakond võib avalduse alusel toetada vanema osa maksmist kuni 80%.

Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlus vormi saab direktorilt.

Avalduse vorm on kooskõlastatud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga ning linnaosa valitsuste sotsiaalhoolekande osakondadega.

Alus: Tallinna Linnavolikogu 10.detsembri 2015 määruse nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa määr" muutmine" § 2 alusel.

Ruumide rent

Saali ja teiste lasteaia ruumide ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 08. juunist 2010 nr 1-2/319

Lehekülge haldab:

Helina Aaboja, õppealajuhataja
Telefon 58189591  e-post: Helina.Aaboja(ät)piritalasteaed.ee

Viimati muudetud: 07.03.2017