Töötasujuhend

Pirita Lasteaia töötasu, lisatasu ja preemia maksmise korda reguleerib direktori käskkirjaga kinnitatud  ja hoolekoguga koostöös valminud töötasustamise juhend. 
Pirita Lasteaia personali töötasustamise alused leiad siit.

Töötasujuhendi koostamisel on lisaks üldistele tööõigust reguleerivatele õigusaktidele aluseks võetud Tallinna Linnavolikogu 05.03.2009 määrus number 6: 
Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused

 

 

Lehekülge haldab:

Kristiina Kons, õppealajuhataja
Telefon 6238 783 e-post: Kristiina.Kons@piritalasteaed.ee

Viimati muudetud: 14.03.2017