Lõkke tegemine aias

Linnaosa elanike ettepanekul, et suits ei häiriks naabreid ja liiklust, oleme kokku leppinud ühise krundil lõkke tegemise aja. Soodsate ilmastikutingimuste korral võib oma krundil lõket teha 4. - 6. mai ja 11.-12. mai. Oma krundil võib põletada oksi ja immutamata puitu selleks kohandatud mittepõleval alusel või kuivanud taimestikust puhastatud mineraalpinnasel tuletöö üle järelevalvet teostava isiku juuresolekul. Käeulatusse tuleb varuda esmased kustutusvahendid (nt tulekustuti, ämber veega, kustutusluuad).

Tule tegemise koht peab paiknema vähemalt 15 m kaugusel mis tahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja vähemalt 30 m kaugusel metsast. Tuld võib teha väljaspool ehitist tuule kiirusel kuni 1,5 m/sek. Arvestama peab lõkkest lenduda võivate sädemetega.

Lõkke tegemisel tuleb veenduda, et tekkiv suits ei häiriks teisi inimesi ja liiklust.

Pärast tule tegemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega ülevalamise või mulla või liivaga katmise teel.

Keelatud on põletada jäätmeid (prügi), aedade ja haljasalade hooldamisel tekkinud biolagunevad jäätmed nagu rohi, lehed ning kulu.

Viimati muudetud: 13.04.2018