Pirita Linnaosa Valitsuse Sotsiaalhoolekande osakond

Aadress: Kloostri tee 6, 
11911 Tallinn 
 

Pirita Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande teenused

Osakonna juhataja - Aime Vaggo
Telefon: 645 7620
E-post: aime.vaggo@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: juhib, korraldab ja koordineerib osakonna tööd
Vastuvõtt: E 15.00 - 18.00 ja N 10.00 - 12.00

Vanemspetsialist - Anet Asumets
Telefon: 645 7640
E-post: anet.asumets@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: puuetega inimeste hoolekanne (hooldaja ja hooldajatoetuse määramine, nõustamine, teenuse saamiseks hoolekandeasutusse suunamine), psüühiliste erivajadustega isikute eestkoste ja hoolekande küsimused. Eakate hoolekanne, koduteenused, üldhooldekodu teenus, sotsiaalvalveteenus.
Vastuvõtt: E 9.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
                    N 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Lastekaitse vanemspetsialist – Tiiu Krull 
Telefon: 645 7621
E-post: tiiu.krull@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse
Vastuvõtt: E 9.00 – 12.00, 14.00 – 18.00
                   N 9.00 – 12.00, 14.00 – 17.00

Lastekaitse vanemspetsialist - Linda Õisman
Telefon: 645 7179
E-post: linda.oisman@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: koolikohustuse mittetäitjate, õigusrikkumisi toime pannud alaealiste, käitumisraskustega laste ja nende perede abistamine ning järelevalve, lähisuhtevägivalla juhtumid, koostöö koolide ja lasteaedadega
Vastuvõtt: E 9.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
                     N 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Lastekaitse vanemspetsialist - Marju Pokrovski
Telefon: 645 7632
E-post: marju.pokrovski@tallinnlv.ee

Tegevusvaldkond: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse

Vastuvõtt: E 9.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
                    N 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Lastekaitse vanemspetsialist - Marje Perv

Telefon: 645 7613

E-post: marje.perv@tallinnlv.ee

Tegevusvaldkond: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse

Vastuvõtt: E 9.00 - 12.00, 14.00 - 18.00

                   N 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Spetsialist - Helene Liivak
Telefon: 645 7622
E-post: helene.liivak@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: toimetulekutoetus, Tallinna linna eelarvest makstavad toetused, töötute nõustamine ja teenustele suunamine
Vastuvõtt: E 9.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
                     T 9.00 - 12.00
                     N 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Viimati muudetud: 16.10.2020