Pirita Linnaosa Valitsuse alatiste komisjonide koosseisud

1. Eluasemekomisjon

Esimees  Tõnis Liinat  linnaosa vanem
Esimehe asetäitja  Juri Danilov  Pirita linnaosakogu esindaja
Liikmed  Kalle Jõks  linnaosa vanema asetäitja
 Anet Asumets  sotsiaalhoolekande osakonna vanemspetsialist
   Arvo Anderson  Tallina Linnavolikogu linnavarakomisjoni esindaja
   Sergei Ptšjolkin  Tallinna Linnavolikogu korra- ja tarbijakaitsekomisjoni esindaja
   Urmi Reinde  Eesti Üürnike Liidu esindaja
 

 Toomas Leemets

 Aleksander Laane

 Eesti Omanike Keskliidu esindaja

Tallinna Linnavolikogu sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esindaja

 2. Kaubandus-teeninduskomisjon

 Esimees  Kalle Jõks  linnaosa vanema asetäitja
 Aseesimees  Mart Külvi  haldussekretär
 Liikmed  Luule Jürisson  kantselei vanemspetsialist
   Tiina Paalberg  arhitekt

 

3. Mittetulundustegevuseks toetuste eraldamise komisjon

 Esimees  Kalle Jõks  linnaosa vanema asetäitja
 Liikmed  Marju Piirsalu  eelarve juhtivspetsialist
   Kai Kukk  kultuuri-ja noorsootöö peaspetsialist
   Mart Külvi                haldussekretär
   Eero Kiipli   Pirita Vaba Aja Keskuse juhataja
   Taavi Toppi          Pirita linnaosakogu liige
   Kairet Remmak-Grassmann  Pirita linnaosakogu liige

 

4. Sotsiaalhoolekande komisjon

 Esimees Kalle Jõks  linnaosa vanema asetäitja
 Liikmed  Tiit Mägi  Pirita linnaosakogu liige
   Mart Külvi  haldussekretär
   Aime Vaggo  sotsiaalhoolekande osakonna juhataja
  Anet Asumets  sotsiaalhoolekande osakonna vanemspetsialist
   Monika Aaslaid  rahvastikuregistri vanemregistripidaja

 

 5. Lastekaitsekomisjon

 Esimees Kalle Jõks  linnaosa vanema asetäitja
 Aseesimees Aime Vaggo  sotsiaalhoolekande osakonna juhataja
 Liikmed Marju Pokrovski  sostsiaalhooldekande osakonna lastekaitse vanemspetsialist
  Kaire Arukaevu  noorsoopolitseinik
  Marili Tammiste   piirkonnapolitseinik
  Katrin Parve  Tallinna Haridusaemti hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist
Kristjan Kruus Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakonna peaspetsialist
Viimati muudetud: 28.07.2020