Pirita ajaleht

pirita ajaleht logo.jpg

Pirita ajalehe veebruarikuu number ilmub 28. veebruaril.

Kaasautoritel ja reklaamitellijatel tuleb edastada materjalid iga kuu 13. kuupäevaks e-postile piritaleht@tallinnlv.ee. Materjalide ilmumise kohta antakse tagasisidet hiljemalt kolm päeva enne ilmumist. Toimetajal on õigus teksti stiililiselt ja keeleliselt toimetada. 

Väljaandja:
Pirita Linnaosa Valitsus
Kloostri tee 6
11911 Tallinn
Telefon: 645 7600
Faks: 645 7609
E-post: pirita@tallinnlv.ee

Lisainformatsioon - Merike Pinn
Telefon: 645 7629
e-post: piritaleht@tallinnlv.ee

Trükikoda - AS Printall

Viimati muudetud: 03.02.2020