Pirita ajaleht

pirita ajaleht logo.jpg

Pirita ajaleht ilmub reeglina iga kuu viimasel reedel. Järgmised ajalehed ilmuvad 27. augustil, 24. septembril, 29. oktoobril, 26. novembril ja 17. detsembril 2021.

Kaasautoritel ja reklaamitellijatel tuleb edastada materjalid iga kuu 20. kuupäevaks e-postile piritaleht@tallinnlv.ee. Toimetajal on õigus teksti stiililiselt ja keeleliselt toimetada ning lühendada. 

Väljaandja:
Pirita Linnaosa Valitsus
Kloostri tee 6
11911 Tallinn
Telefon: 645 7600
Faks: 645 7609
E-post: pirita@tallinnlv.ee

Lisainformatsioon - Merike Pinn
Telefon: 645 7629
e-post: piritaleht@tallinnlv.ee

Trükikoda - AS Printall

Viimati muudetud: 02.08.2021