Asendushoolduselt elluastuva noore toetamine

Asendushooldusel olnud noorele pakutakse järelhooldust ehk toetatakse tema suundumist iseseisvasse ellu. Teenust osutatakse 18-aastasele ja vanemale noorele, kes on elanud asenduskodus, eestkostja juures või olnud perekonnas hooldamisel. Teenuse eesmärk on toetada noore iseseisvat toimetulekut ja õpingute jätkamist.

 

Teenusega pakutakse noorele:

 • vajadusel eluaset või tuge eluasemega seonduvate kulude katmisel
 • igakuist rahalist toetust isiklike kulude katmiseks (2021. aastal 240 eurot)
 • ühekordset ellusuunamistoetust (2021. aastal 320 eurot)
 • tuge ja nõustamist igapäevaelu kohustustega toimetulemisel, toimetulekuoskuste arendamisel, suhete kujundamisel ning töö otsimisel
 • Millest alustada

  Teenusele saamiseks pöördub noor oma elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonda.

  Tulemus

  Noor ja teenuseosutaja sõlmivad teenuse saamiseks lepingu.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Osutajad   Osutamiskohad