Eestkoste seadmine

Eestkostja on inimesele kohtu poolt määratud seaduslik esindaja. Kui täiskasvanud inimene ei suuda psüühikahäire tõttu kestvalt oma tegudest ja nende tagajärgedest aru saada, võib kohus määrata talle eestkostja. Eestkoste määramisega seotud küsimuste osas võta ühendust linnaosavalitsusega.

 • Millest alustada

  Eestkoste seadmise protsessis nõustavad Tallinna linna elanikke eestkoste spetsialistid. Vaata oma elukohajärgse linnaosavalitsuse kontakte.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Tulemus

  Linnaosavalitsus juhendab eestkoste seadmiseks vajalike dokumentide vormistamisel. Kui eestkostet vajaval isikul ei ole vanemaid, abikaasat või täisealisi lapsi või need isikud ei ole võimelised kohtule avaldust esitama, koostab ja esitab avalduse kohtule linnaosavalitsus.

 • Osutajad   Osutamiskohad