Ellusuunamistoetus

Seoses koroona viiruse levikuga palume võimalusel eelistada asutusse kohale tulemise asemel suhtlemist e-posti ja telefoni teel .
Siseruumis tuleb kanda maski. Nii siseruumis kui ka väljas kehtib 2+2 reegel.

Teil on õigus ellusuunamistoetust saada, kui:

 • Teie üle oli kuni täisealiseks saamiseni seatud eestkoste ja
 • Teie elukoht oli eestkoste seadmise ajal Tallinna linn ja
 • olete esitanud taotluse ellusuunamistoetuse saamiseks

Taotlemine- toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus kolme aasta jooksul eestkoste lõppemisest. Kui Te kasutate täisealisena asendushooldusteenust tuleb taotlus esitada kolme aasta jooksul asendushooldusteenuse osutamise lepingu lõppemisest.
Maksmine- toetust makstakse üks kord. Toetuse makstakse välja 30 päeva jooksul taotluse esitamisest.

2020. aastal on ellusuunamistoetuse suurus 320 eurot.

 

 • Millest alustada

  Kirjuta avaldus

  Isikutuvastus

  Võta kaasa isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita avaldus elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Osutajad   Osutamiskohad