Elukoha aadressi muutmine ruumi omaniku õigustatud nõudmisel

Ruumi omaniku avalduse vastuvõtmine ja menetlemine ning ruumi aadressi õigusliku aluseta kasutava isiku aadressi muutmine linnaosa täpsusega aadressiks.

 

Ruumi omanik (koos kaas- või ühisomanikega) võib taotleda isikute aadresside muutmist rahvastikuregistris, kui neil isikutel puudub sellele omanikule kuuluvas ruumis elamise õigus ja nad on sealt elamast lahkunud.

 • Leidke riigiportaalis avaldus Eluruumi omaniku õigustatud nõudmine.

  Lugege läbi seal juures olev juhend Abi.

  Täitke avaldus.

  Isikutuvastus

  Teie isik tuvastatakse riigiportaali sisse logimisel

  Kuhu avaldus esitada

  Kui avaldus on täidetud ja kõigi täisealiste osaliste poolt digitaalalkirjastatud, siis läheb see automaatselt elukoha aadressi järgse linnaosa ametniku "töölauale".

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Kui olete edukalt elukohateate digiallkirjastanud, siis satub meie "töölauale" ja me võtame menetlusse.

  Avalduse töötleme - kanname Rahvastikuregistrisse või lükkame selle puuduste tõttu tagasi.

  Seda näete portaalist.

  Tulemus

  Teie taotluse rahuldame, kui need isikud ei tõesta kuu aja jooksul peale teate edastamist või Ametlikes Teadaannetes avaldamist dokumentaalselt oma õigust kasutada elamispinda.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Soovitud tulemuse saamiseks lugege läbi potaali Abi.

  Portaali toimimise kohta ei saa me abi anda.

  Elukohateate menetlusel ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks järgige meilt saadud juhiseid.

 • Kirjutage linnaosa valitsuse rahvastikuregistri osakonnale avaldus (näidisvorm lisa 7 pdf).

  Kuhu avaldus esitada

  Saatke avaldus teenuse osutaja e-posti aadressile

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Avalduse kättesaamise kohta teadet ei tule.

  Teavitame Teid avalduse läbivaatamise tulemusest kirjalikult.

  Tulemus

  Teie taotluse rahuldame, kui need isikud ei tõesta kuu aja jooksul peale teate edastamist või Ametlikes Teadaannetes avaldamist dokumentaalselt oma õigust kasutada elamispinda.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Soovitud tulemuse saavutamiseks järgige meie soovitusi.

 • 1. Tutvuge avaldusega (näidisvorm lisa 7 pdf).2. Tulege kohale teenuse osutaja, linnaosa valitsuse rahvastikuregistri osakonda.

  Isikutuvastus

  Kaasa võtke isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esitage avaldus ametnikule või klienditeenindajale.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Tulemus

  Teie taotluse rahuldame, kui need isikud ei tõesta kuu aja jooksul peale teate edastamist või Ametlikes Teadaannetes avaldamist dokumentaalselt oma õigust kasutada elamispinda.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Soovitud tulemuse saavutamiseks järgige meie soovitusi.

 • Kirjutage teenuse osutajale, linnaosa valitsuse rahvastikuregistri osakonnale avaldus (näidisvorm lisa 7 pdf).

  Isikutuvastus

  Lisage taotlusele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest.

  Kuhu avaldus esitada

  Saatke avaldus teenuse osutajale.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Avalduse kättesaamise kohta teadet ei tule. Teavitame Teid avalduse läbivaatamise tulemusest kirjalikult

  Tulemus

  Teie taotluse rahuldame, kui need isikud ei tõesta kuu aja jooksul peale teate edastamist või Ametlikes Teadaannetes avaldamist dokumentaalselt oma õigust kasutada elamispinda

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Soovitud tulemuse saavutamiseks järgige meie soovitusi

 • Osutajad   Osutamiskohad

Teenuse osutamise protsessi kirjeldus.

Teenuse standard

 • Teenuse osutamise protsess:

  Teenuse osutamise protsessi joonis