Igapäevaelu toetamise teenus

Igapäevaelu toetamise teenus on riiklik erihoolekandeteenus, mille eesmärk on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.

Igapäevaelu toetamise teenust pakutakse psüühikahäiretega inimestele mõeldud erinevates päevakeskustes, sh eraldi vaimupuudega inimestele ja autismispektriga inimestele.

 • Millest alustada

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Tulemus

  Paraneb kliendi toimetulek ja ennetatakse enneaegset hoolekandeasutusse sattumist

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Käo Tugikeskus

  Nimetus Ühik Hind
  Igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiuteenuse majutusteenus ööpäev 6.00 €

  Tallinna Tugikeskus Juks

  Nimetus Ühik Hind
  Psüühilise erivajadustega inimese igapäevaelu toetamine Kuu

  Tallinna Vaimse Tervise Keskus

  Nimetus Ühik Hind
  Psüühilise erivajadusega isiku igapäevaelu toetamine Kuu 0.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad