Isiklik abistaja

Seoses koroona viiruse levikuga palume võimalusel eelistada asutusse kohale tulemise asemel e-teenuseid ning suhtlemist e-posti ja telefoni teel.

Siseruumis tuleb kanda maski.

Nii siseruumis kui ka väljas kehtib 2+2 reegel.

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on parandada oma kodus elava sügava ja raske puudega liikumis- või nägemisabivahendit kasutava täisealise inimese iseseisvat toimetulekut igapäevaelus, võimaldades tal realiseerida oma sotsiaalset aktiivsust, osaleda õpingutes, huviringide töös ja muudes tegevustes väljaspool kodu.

Isiklik abistaja abistab:

 • nägemispuudega inimest saatmisel ühest sihtkohast teise
 • liikumispuudega inimest ratastooli lükkamisel või muu liikumisabivahendiga liikumisel
 • kirjutamisel, lugemisel ja suhtlemisel
 • söömisel, riietumisel, hügieenitoimingutes jt tegevustes
 • Isikliku abistaja teenuse kasutaja peab olema võimeline korraldama oma asjaajamist ja andma abistajale ise teenuse osutamiseks vajalikke korraldusi.
 • Millest alustada

  Pöördu elukohajärgse linnaosavalitsusse. Linnaosavalitsus hindab isikliku abistaja teenuse vajadust ja vajaduse olemasolul koostab teenusele suunamise suunamiskirja. Suunamiskiri kehtib kuni isiku puude raskusastme määramise lõppemise kuupäevani (vt Sotsiaalkindlustusameti otsust).

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita elukohajärgsesse linnaosavalitsusse.

  Tulemus

  Suureneb inimese võimalus osaleda aktiivselt igapäevases elus, õpingutes, tööl, huviringides, eneserealiseerimisvõimalused.

 • Osutajad   Osutamiskohad