Juhtkoera pidamise toetus

Teil on õigus juhtkoera pidamise toetusele, kui:

 • Teie elukoht on Tallinna linn ja
 • Teil on raske või sügav nägemispuue ja
 • Te kasutate igapäevaseks liikumiseks spetsiaalse väljaõppe saanud juhtkoera kellega on läbitud kokkuõpe ja olete sooritanud sellekohase eksami ja
 • juhtkoera andmed on kantud kohaliku omavalitsuse lemmikloomaregistrisse ja
 • juhtkoer on igal aastal läbinud veterinaarkontrolli ning tunnistatud terveks ja võimeliseks täitma juhtkoera ülesandeid ja
 • olete esitanud taotluse juhtkoera pidamise toetuse saamiseks

 

Taotlemine- alates 2020. aastast tuleb toetuse saamiseks esitada ühekordne taotlus. Soovitame taotlus esitada esimese kvartali jooksul, kuid mitte hiljem kui 15.03.2020. See tagab toetuse taotlemise aastal esimese väljamakse märtsikuus.

Määramine- toetus määratakse tingimusel, et kõik toetuse saamise nõuded on täidetud.

Maksmine- toetust makstakse kord kvartalis (märtsis, juunis, septembris, detsembris) tingimusel, et kõik toetuse saamise nõuded on täidetud.

TÄPSUSTUSEKS: Juba varasemalt väljaõppe saanud juhtkoer ei pea Tallinna linna toetuse saamiseks täiendavalt kokkuõppe eksamit sooritama.

2020. aastal on toetuse suurus 165 eurot kvartalis.

 • Sisene iseteeninduskeskkonda https://taotlen.tallinn.ee/

  Isikutuvastus

  Nõutav on isiku tuvastamine

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Juhtkoera pidamise toetust saab taotleda elukohajärgsest linnaosavalitsusest, saates sinna täidetud ja digitaalselt allkirjastatud juhtkoera pidamise toetuse taotluse vormi ning pdf-formaadis tõendi, mille on väljastanud juhtkoeraga kokkuõppe teinud asutus ja mis tõendab, et toetuse taotleja ja konkreetne juhtkoer on läbinud täieliku kokkuõppe.

  Toetuse kohapeal taotlemiseks tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument.

  Tulemus

  Juhtkoera pidamise toetus makstakse toetusele õigustatud isikutele üks kord kvartalis.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Osutajad   Osutamiskohad