Koduteenused

Teenust osutatakse puudega inimestele, eakatele ja toimetulekuprobleemidega lastega peredele eesmärgiga aidata toime tulla harjumuspärases keskkonnas.

Koduteenuse mõte on abistada inimest (või peret) toimingutes, mida ta terviseseisundist või tegevusvõimest tulenevalt ei suuda kõrvalabita teha, kuid mis on vajalikud kodus elamiseks. Nt kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine. Linnaosa sotsiaalhoolekande osakond hindab inimese vajadused ära ja seejärel otsustab, milliseid koduteenuseid on vaja osutada.

Sõltuvalt inimese majanduslikust olukorrast osutatakse teenuseid tasu eest või osaliselt või täielikult tasuta (otsustab linnaosa sotsiaalhoolekande osakond). Teenus on tasuta, kui teenuse saaja sissetulek on väiksem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäär.

 • Millest alustada

  Täida taotlus

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Tulemus

  Linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja või tema asetäitja teeb otsuse koduteenuse osutamise kohta, isik ja koduteenuseid osutav asutus sõlmivad lepingu teenuse saamiseks.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Haabersti Sotsiaalkeskus

  Nimetus Ühik Hind
  Tasuline koduteenus 1h soodushind Tund 0.64 €

  Kristiine Tegevuskeskus

  Nimetus Ühik Hind
  Tasuline koduteenus 1h Tund 3.45 €
  Tasuline koduteenus 1 h soodushind Tund 0.64 €
  Transporditeenus Tallinna linna piires koduteenuste klientidele Kord 1.00 €

  Lasnamäe Sotsiaalkeskus

  Nimetus Ühik Hind
  Tasuline koduteenus 1h Tund 3.45 €
  Tasuline koduteenus 1 h soodushind Tund 0.64 €

  Mustamäe Päevakeskus

  Nimetus Ühik Hind
  Transport Mustamäel Kord 2.00 €
  Transport Tallinnas Kord 4.00 €
  Transport väljaspool Tallinna Kord 6.00 €
  Sooja toidu kojuvedu autoga krd 0.60 €
  Tasuline koduteenus 1h Tund 3.45 €
  Tasuline koduteenus 1 h soodushind Tund 0.64 €

  Nõmme Linnaosa Valitsus

  Nimetus Ühik Hind
  Koduhooldusteenus Tund 0.00 €
  Koduhooldusteenus(soodus) Tund 0.00 €

  Nõmme Sotsiaalmaja

  Nimetus Ühik Hind
  Tasuline koduteenus 1h Tund 3.45 €
  Tasuline koduteenus 1 h soodushind Tund 0.64 €
  transporditeenus Nõmmel krd 2.00 €
  transporditeenus Tallinnas krd 4.00 €
  transporditeenus väljaspool Tallinna krd 6.00 €

  Paljassaare Sotsiaalmaja

  Nimetus Ühik Hind
  Pesukuivatus Kilogramm 1.00 €
  Pesu pesemine Kilogramm 2.00 €
  Pesutriikimine Kilogramm 2.00 €
  Tasuline koduteenus 1h Tund 3.45 €
  Tasuline koduteenus 1 h soodushind Tund 0.64 €

  Pirita Vaba Aja Keskus

  Nimetus Ühik Hind
  Tasuline koduteenus 1 h soodushind Tund 0.64 €
  Tasuline koduteenus 1h Tund 3.45 €

  Põhja-Tallinna Valitsus

  Nimetus Ühik Hind
  Tasuline koduteenus 1h Tund 3.45 €
  Tasuline koduteenus 1 h soodushind Tund 0.64 €

  Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus

  Nimetus Ühik Hind
  Tasuline koduteenus 1h Kord 3.45 €
  Tasuline koduteenus 1h soodushind Tund 0.64 €
 • Osutajad   Osutamiskohad