Lapse mentor - tugiisik

Vabatahtlik mentor (tugiisik) toetab lapse iseseisvat toimetulekut olukordades, kus ta vajab juhendamist, julgustamist ja motiveerimist.

 

Teenus on mõeldud 7-18-aastastele lastele ja noortele:

 • kelle pere on sattunud kriisi lahutuse, haiguse, õnnetuse jne tõttu
 • kes tunnevad end üksikuna, mahajäetuna või tõrjutuna
 • kellel on tekkinud kooliprobleeme ja käitumisraskusi
 • kes on kaotanud oma lähedase inimese
 • kes vajavad head ja usaldusväärset sõpra

Iga laps saab omale vabatahtliku täiskasvanud tugiisiku, kes on läbinud vastava koolituse ning kes pakub lapsele arendavat tegevust väljaspool kodu (spordivõistlused, kino, teater, raamatukogu jne külastamine), vestleb ja arutleb lapsega erinevatel teemadel. Tugiisik teeb koostööd lapse seadusliku esindaja või hooldajaga ning soodustab nendevahelisi häid suhteid.

Lapsega töötav tugiisik:

 • abistab last arendavate tegevuste juures
 • õpetab ja julgustab igapäevaelus toime tulema
 • aitab suhtlemisel
 • õpetab last enda eest hoolitsema
 • annab oma käitumisega eeskuju

Kas ka Sina võiksid olla üks vabatahtlikest, kelle tugi, eeskuju ja tähelepanu aitab noorel raskustest üle saada ja endale elus võimalikult hea tee leida? Kui jah, siis võta ühendust Tallinna Perekeskusega.

 • Millest alustada

  Teenusele saamiseks pöördu oma elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötaja poole.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosavalitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Osutajad   Osutamiskohad