Lapse perekonnas hooldamine

Seoses koroona viiruse levikuga palume võimalusel eelistada asutusse kohale tulemise asemel e-teenuseid ning suhtlemist e-posti ja telefoni teel.

Siseruumis tuleb kanda maski. 

Nii siseruumis kui ka väljas kehtib 2+2 reegel.

 • Millest alustada

  Hooldajaks saamiseks pöörduge oma või lapse elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda. Lapsele sobiva hooldaja määramiseks pöörduge lapse elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda. Loe põhjalikumalt.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Isikutuvastus

  Võtke kaasa isikut tõendav dokument.

  Tulemus

  Lapse perekonnas hooldamise lepingu sõlmimine.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Osutajad   Osutamiskohad