Lapsesse puutuvate vaidluste lahendamine

Seoses koroona viiruse levikuga palume võimalusel eelistada asutusse kohale tulemise asemel e-teenuseid ning suhtlemist e-posti ja telefoni teel.

Siseruumis tuleb kanda maski. 

Nii siseruumis kui ka väljas kehtib 2+2 reegel.

Kohus kaasab eestkosteasutuse arvamuse andmiseks lapsesse puutuvates vaidlustes.

Arvamuse kujundamiseks suhtleb linnaosa lastekaitsetöötaja lapsega, tema vanematega ja teiste lähedaste isikutega; samuti kogub ta informatsiooni teistelt spetsialistidelt sh lasteaias, koolis, meditsiiniasutuses, politseis jne. Arvamuse koostamisel lähtutakse lapse huvidest, arvestades alates 10 aastase lapse soovi ning noorema lapse soovi sõltuvalt tema arengutasemest.
Lapsest lahus elaval vanemal on lapsega suhtlemise korra kokkuleppimiseks võimalus pöörduda lahenduse leidmiseks esmalt eestkosteasutuse poole.

 • Millest alustada

  Pöördu lapse elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötaja poole.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Tulemus

  Positiivse arvamuse, ettepaneku või seisukoha andmine vaidluse lahendamiseks.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Osutajad   Osutamiskohad