Laste turvakodu teenus

Laste turvakodu teenuse eesmärk on tagada turvaline elukeskkond lapsele, kes vajab hooldamist, kaitset, nõustamist ning abi, olles kogenud füüsilist, vaimset või seksuaalset vägivalda, hülgamist või hooletusse jätmist.

Lapsel on õigus teenusel viibida kuni 18-aastaseks saamiseni. Statsionaarses õppes või tervislikel näidustustel muus õppevormis põhiharidust omandava lapse 18-aastaseks saamisel on tal õigus teenust saada kuni õppeaasta lõpuni.

Teenuse raames pakutakse lapsele:

 1. individuaalset nõustamist ja psühholoogilist abi;
 2. nõustamist igapäevaelu kohustustega toimetulemisel;
 3. east ja vajadustest tulenevat hooldamist ning arengu toetamist;
 4. sobivaid tingimusi õppimiseks ja tuge õppetöös;
 5. vaba aja tegevusi.

Teenus on ööpäevaringne. Laps on teenusel hoolekandeosakonna teadmisel. Hoolekandeosakonna juhtimisel koostatakse lapsele juhtumiplaan.

Laps võib saada teenust aja jooksul, mis on vajalik tema edaspidise elu korraldamiseks, või kuni probleemi lahendamiseni. Laps, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud muu kohaliku omavalitsuse üksus peale Tallinna linna ja kelle teenuse eest ei tasuta Tallinna linna eelarve vahenditest, võib saada teenust kuni 30 kalendripäeva järjest.

Mujalt kohalikust omavalitsusest pärit lapse teenusel viibimine on alates neljandast päevast tasuline ning lapse teenuselt lahkumisel esitatakse tema elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele arve.

 • Millest alustada

  Lapsi võivad turvakodusse tuua lastekaitsetöötajad, teiste asutuste ja organisatsioonide töötajad, vanemad, kasuvanemad, sugulased, sõbrad, tuttavad jne. Laps võib turvakodusse tulla ka omal algatusel. Abivajavast lapsest teavitage linnaosavalitsuse lastekaitsetöötajat või helistage lasteabi telefonil 116111.

  Hädasolevast lapsest palun teavitada kohselt linnaosavalitsuse lastekaitsetöötajat või politseid telefonil 110.

  Isikutuvastus

  Laps on teenusel hoolekandeosakonna teadmisel. Ilma hoolekandeosakonna teadmata teenusele asunud lapse puhul selgitatakse lapse turvakodusse saabumisel välja tema andmed. Ilma hoolekandeosakonna teadmata teenusele asunud lapsest teavitab teenuseosutaja hoolekandeosakonda hiljemalt järgmisel tööpäeval. Teenusele asunud lapsest, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud muu kohaliku omavalitsuse üksus peale Tallinna linna, teavitab teenuseosutaja lapse elukohajärgset linna- või vallavalitsust samuti hiljemalt järgmisel tööpäeval.

  Tulemus

  Laste turvakodu teenusel on lapsele tagatud eale ja seisundile vastav turvaline elukeskkond, hooldamine, kaitse ning psühholoogiline nõustamine.

 • Tallinna Lastekodu

  Nimetus Ühik Hind
  Väikelaste turvakoduteenus Ööpäev 40.00 €

  Tallinna Lastekodu Väikelaste turvakodu

  Nimetus Ühik Hind
  Ema-lapse varjupaiga hooldus Päev 1.10 €
  Ema-lapse varjupaigateenus täiskasvanud mittetallinlasele Ööpäev 2.20 €

  Tallinna Laste Turvakeskus

  Nimetus Ühik Hind
  Varjupaigateenus lastele vanuses 3-17 eluaastat ööpäev 40.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad