Matusetoetus

Seoses koroona viiruse levikuga palume võimalusel eelistada asutusse kohale tulemise asemel e-teenuseid ning suhtlemist e-posti ja telefoni teel .
Siseruumis tuleb kanda maski. Nii siseruumis kui ka väljas kehtib 2+2 reegel.

Teil on võimalus taotleda matusetoetust, kui:

 • korraldate matused surnule, kelle viimane elukoht oli Tallinna linn ja
 • kinnitate taotluse esitamisega, et katate matuse korraldamise kulud ja
 • olete esitanud taotluse 6 kuu jooksul surmapäevast alates.

  Matuste korraldaja saab matusetoetuse taotluse (docx) esitada:

  Kui matusetoetuse taotleja ei ole surnu sugulane või tema rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole sama surnu viimase elukohaga, märgitakse taotluses taotleja seos surnuga.

  Matusetoetust makstakse:

  1) surnu abikaasale, sugulasele või hõimlasele, kellele on väljastatud surmatõend;
  2) surnu abikaasale, sugulasele või hõimlasele, kui surmatõend on väljastatud muule isikule kui abikaasale, sugulasele või hõimlasele;
  3) muule isikule, kes matuse korraldab, kui sugulased ja hõimlased on matusetoetusest loobunud;
  4) surnult sündinud lapse sugulastele, kes esitab arstliku surmateatise;
  5) Tallinna linnale, kui matuse korraldab Tallinna linn.

   

  Matusetoetus on ühekordne toetus, mis makstakse välja 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse või nõutud dokumendi esitamisest.

  Matusetoetuse suurus on 250 eurot.

   

 

 • Matusetoetust saate taotleda e-teeninduskeskkonnas: https://taotlen.tallinn.ee/matusetoetus

  Taotluse võib esitada ka lahkunu viimasesse elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda digitaalselt allkirjastatult e-posti teel või viia kohale.

  Isikutuvastus

  Teie isik tuvastatakse e-teeninduskeskkonda sisselogimisel

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Jälgige e-teeninduskeskkonnas teenuse osutamise kulgu. Taotlus on esitatud korrektslet kui saate teate : avaldus on edastatud ja registreeritud

  Tulemus

  Matusetoetus laekub teie arveldusarvele

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Kirjuta avaldus.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita avaldus elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Osutajad   Osutamiskohad