Matusetoetus

Matusetoetust makstakse inimesele, kes korraldab matust isikule, kelle viimane elukoht rahvastikuregistri andmetel oli Tallinna linn ja kes suri alates 1. jaanuarist 2018. Toetust saab taotleda kolme kuu jooksul. Toetus on 250 eurot.

  • Millest alustada

    Kõige mugavam on kasutada e-teenust aadressil: https://taotlen.tallinn.ee/

    Taotluse võib esitada ka lahkunu viimasesse elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda digitaalselt allkirjastatult e-posti teel või viia kohale.

    Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  • Osutajad   Osutamiskohad