Munitsipaaleluase

Munitsipaaleluasemele taotluste vastuvõtmine ja eluaseme eraldamine vastavalt eluasemekomisjoni töökorrale. Munitsipaalelamute nimekiri on leitav siit. Vabad eluruumid on leitavad linnaosade lõikes siit.

 

Isikud, kellel on õigus Tallinna linnalt eluruumi üürimist taotleda:
Arvestust eluruumide üürimist taotlevate isikute üle peetakse eraldi eluruumi mitteomavate, tagastatud eluruumide üürnike ja elamistingimuste parandamisel abi vajavate isikute osas:

Eluruumi mitteomavatena võetakse arvele:

 1. isikud, kelle õiguslikul alusel kasutatav Tallinna linnas asuv eluruum on vääramatu jõu tagajärjel muutunud kasutuskõlbmatuks. Vääramatuks jõuks loetakse erakorralisi sündmusi (loodusõnnetus, tulekahju, plahvatus jms), mida ei võidud ette näha ega saadud mõistlike tegevustega vältida ja mille tekkimise eest ei saanud eluruumi omanik või üürnik vastutada;
 2. isikud, kes on Tallinna linnas asuva eluruumi, mis kuulub lammutamisele seoses maa sundvõõrandamisega või kasutusõiguse lõpetamisega munitsipaalvajadusteks, omanikud või üürnikud;
 3. isikud, kes on vabanenud kinnipidamiskohast, kui endisesse eluruumi asumine on võimatu;
 4. orvud ja vanemliku hoolitsuseta isikud, kes pöörduvad tagasi endisesse elukohta lasteasutustest, sugulaste, eestkostjate või hooldajate juurest, samuti pärast õppimist õppeasutuses, kui endisesse eluruumi asumine on võimatu. Orvud ja vanemliku hoolitsuseta isikud, kes võetakse arvele munitsipaaleluruumi taotlejana, kuid kellele antakse üürile sotsiaaleluruum, jäävad sotsiaaleluruumi üürile saamisel arvele munitsipaaleluruumi taotlejana esialgse arvelevõtmise kuupäevaga;
 5. teistel mõjuvatel sotsiaalsetel põhjustel;

Tagastatud eluruumide üürnikena võetakse arvele isikud, kes:

 1. kasutavad üürilepingu alusel eluruumi, mis on tagastatud Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse kohaselt tingimustel, et eluruumi kasutamist on alustatud enne selle tagastamist ja avaldus eluruumi üürimiseks on esitatud enne 1. märtsi 2003;
 2. kasutavad õigusvastaselt võõrandatud eluruumi, mille tagastamise menetlus on pooleli, tingimusel, et avaldus eluruumi üürimiseks on esitatud enne 1. märtsi 2003;

Elamistingimuste parandamisel abivajavatena võetakse arvele:

 1. isikud, kes kasutavad üürilepingu alusel Tallinna linna omandis olevat varisemisohtlikku või kastuskõlbmatut eluruumi;
 2. üksi elavad vanurid ja vanuritest paarid, puudega isikud, kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid või kes vajavad kõrvalabi või kelle kasutuses olevas eluruumis ei ole võimalik nende hooldamist korraldada;
 3. vähekindlustatud, lastega pered, kes vajavad sotsiaalteenuseid;
 4. teistel mõjuvatel sotsiaalsetel põhjustel.
 • Haabersti Linnaosa Valitsus

  Millest alustada

  Eluruumi eraldamise eelduseks on see, et olete oma elukohajärgses linnaosa valitsuses eluruumi taotlejana arvele võetud.
  Vabade eluruumide andmed on esitatud linnaosade kaupa Tallinna kodulehel.
  Taotleda saab vaid neid eluruume, mis on avalikustatud linnaosas, kus olete eluruumi taotlejana arvele võetud.
  Vormistage avaldus, allkirjastage see digitaalselt ja saatke oma elukohajärgsele linnaosa valitsusele.

  Kontaktandmed

  Kristiine Linnaosa Valitsus

  Millest alustada

  Eluruumi eraldamise eelduseks on see, et olete oma elukohajärgses linnaosa valitsuses eluruumi taotlejana arvele võetud.
  Vabade eluruumide andmed on esitatud linnaosade kaupa Tallinna kodulehel.
  Taotleda saab vaid neid eluruume, mis on avalikustatud linnaosas, kus olete eluruumi taotlejana arvele võetud.
  Vormistage avaldus, allkirjastage see digitaalselt ja saatke oma elukohajärgsele linnaosa valitsusele.

  Kontaktandmed

  Lasnamäe Linnaosa Valitsus

  Millest alustada

  Eluruumi eraldamise eelduseks on see, et olete oma elukohajärgses linnaosa valitsuses eluruumi taotlejana arvele võetud.
  Vabade eluruumide andmed on esitatud linnaosade kaupa Tallinna kodulehel.
  Taotleda saab vaid neid eluruume, mis on avalikustatud linnaosas, kus olete eluruumi taotlejana arvele võetud.
  Vormistage avaldus, allkirjastage see digitaalselt ja saatke oma elukohajärgsele linnaosa valitsusele.

  Kontaktandmed

  Vastuvõtuajad

  • E

   (15:00 - 18:00)

  • N

   (10:00 - 12:00)

  Mustamäe Linnaosa Valitsus

  Millest alustada

  Eluruumi eraldamise eelduseks on see, et olete oma elukohajärgses linnaosa valitsuses eluruumi taotlejana arvele võetud.
  Vabade eluruumide andmed on esitatud linnaosade kaupa Tallinna kodulehel.
  Taotleda saab vaid neid eluruume, mis on avalikustatud linnaosas, kus olete eluruumi taotlejana arvele võetud.
  Vormistage avaldus, allkirjastage see digitaalselt ja saatke oma elukohajärgsele linnaosa valitsusele.

  Kontaktandmed

  Nõmme Linnaosa Valitsus

  Millest alustada

  Eluruumi eraldamise eelduseks on see, et olete oma elukohajärgses linnaosa valitsuses eluruumi taotlejana arvele võetud.
  Vabade eluruumide andmed on esitatud linnaosade kaupa Tallinna kodulehel.
  Taotleda saab vaid neid eluruume, mis on avalikustatud linnaosas, kus olete eluruumi taotlejana arvele võetud.
  Vormistage avaldus, allkirjastage see digitaalselt ja saatke oma elukohajärgsele linnaosa valitsusele.

  Kontaktandmed

  Pirita Linnaosa Valitsus

  Millest alustada

  Eluruumi eraldamise eelduseks on see, et olete oma elukohajärgses linnaosa valitsuses eluruumi taotlejana arvele võetud.
  Vabade eluruumide andmed on esitatud linnaosade kaupa Tallinna kodulehel.
  Taotleda saab vaid neid eluruume, mis on avalikustatud linnaosas, kus olete eluruumi taotlejana arvele võetud.
  Vormistage avaldus, allkirjastage see digitaalselt ja saatke oma elukohajärgsele linnaosa valitsusele.

  Kontaktandmed

  Põhja-Tallinna Valitsus

  Millest alustada

  Eluruumi eraldamise eelduseks on see, et olete oma elukohajärgses linnaosa valitsuses eluruumi taotlejana arvele võetud.
  Vabade eluruumide andmed on esitatud linnaosade kaupa Tallinna kodulehel.
  Taotleda saab vaid neid eluruume, mis on avalikustatud linnaosas, kus olete eluruumi taotlejana arvele võetud.
  Vormistage avaldus, allkirjastage see digitaalselt ja saatke oma elukohajärgsele linnaosa valitsusele.

  Kontaktandmed

  Tallinna Kesklinna Valitsus

  Millest alustada

  Eluruumi eraldamise eelduseks on see, et olete oma elukohajärgses linnaosa valitsuses eluruumi taotlejana arvele võetud.
  Vabade eluruumide andmed on esitatud linnaosade kaupa Tallinna kodulehel.
  Taotleda saab vaid neid eluruume, mis on avalikustatud linnaosas, kus olete eluruumi taotlejana arvele võetud.
  Vormistage avaldus, allkirjastage see digitaalselt ja saatke oma elukohajärgsele linnaosa valitsusele.

  Kontaktandmed

 • Osutajad   Osutamiskohad