Omastehooldaja asendamine

Seoses koroona viiruse levikuga palume võimalusel eelistada asutusse kohale tulemise asemel e-teenuseid ning suhtlemist e-posti ja telefoni teel .

Siseruumis tuleb kanda maski.

Nii siseruumis kui ka väljas kehtib 2+2 reegel.

Teenuse eesmärk on kliendi hooldamine olukorras, kus omastehooldaja vajab lühiajaliselt puhkuse ja vaba aja kasutamiseks hoolduskoormusest vabastamist. Teenust osutatakse hooldajaks määratud inimestele ja teiste suure hooldusvajadusega inimeste hooldajatele hooldatava kodus juhul, kui omastehooldaja ja tema hooldatava elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

Teenust osutatakse Tallinna linna haldusterritooriumil, kliendi kodus eesti või vene keeles. Teenust osutatakse kõigil nädalapäevadel kell 07.00-22.00. Teenust osutatakse ühele kliendile kokku maksimaalselt 16 tundi kalendrikuus. Teenus on kliendile tasuta.

Teenuse osutaja täidab kliendi/omastehooldaja igakordse teenuse tellimuse maksimaalselt 7 päeva jooksul, st kliendil on õigus saada teenust hiljemalt 7. päeval alates tellimuse esitamise päevale järgnevast päevast.

  • Teenuse saamiseks tuleb pöörduda elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda (E-kirja, telefoni teel või kohapeal). Teenuse vajaduse tuvastab sotsiaalhoolekande osakonna spetsialist kodukülastusega.

    Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  • Teenuse saamiseks tuleb pöörduda elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda (E-kirja, telefoni teel või kohapeal). Teenuse vajaduse tuvastab sotsiaalhoolekande osakonna spetsialist kodukülastusega.

    Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  • Teenuse saamiseks tuleb pöörduda elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda (E-kirja, telefoni teel või kohapeal). Teenuse vajaduse tuvastab sotsiaalhoolekande osakonna spetsialist kodukülastusega.

    Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus: