Omastehooldaja asendamise teenus

Teenuse eesmärk on kliendi hooldamine olukorras, kus omastehooldaja vajab lühiajaliselt puhkuse ja vaba aja kasutamiseks hoolduskoormusest vabastamist. Teenust saavad omastehooldajad, kes ei ole määratud hooldajaks määruse alusel juhul, kui nende ja nende hooldatavate elukohaandmetena on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

Teenust osutatakse Tallinna linna haldusterritooriumil, kliendi kodus eesti või vene keeles. Teenust osutatakse kõigil nädalapäevadel kell 07.00-22.00. Teenust osutatakse ühele kliendile kokku maksimaalselt 16 tundi kalendrikuus. Teenus on kliendile tasuta. Teenuse osutaja täidab kliendi/omastehooldaja igakordse teenuse tellimuse maksimaalselt 7 päeva jooksul, st kliendil on õigus saada teenust hiljemalt 7. päeval alates tellimuse esitamise päevale järgnevast päevast (näit esmaspäevaks soovitud teenuse tellimus tuleb esitada eelmisel esmapäeval).

  • Kliendil või omastehooldajal tuleb pöörduda kliendi elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna poole. Sotsiaalhoolekande osakonna töötaja tuvastab teenuse vajaduse.

    Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus: