Pensionilisa maksmine

Seoses koroona viiruse levikuga palume võimalusel eelistada asutusse kohale tulemise asemel e-teenuseid ning suhtlemist e-posti ja telefoni teel. Siseruumis tuleb kanda maski. Nii siseruumis kui ka väljas kehtib 2+2 reegel.

NB! Vanadus- või töövõimetuspensioni või täisealise rahva- või toitjakaotuspensioni määramise või osalise või puuduva töövõime tuvastamise esimesel kalendriaastal toetust ei maksta.

Teil on võimalus taotleda pensionilisa, kui:

 • olete vanadus- või töövõimetuspensioni saaja või täisealine rahva- või toitjakaotuspensioni saaja või Teil on tuvastatud töövõimetoetuse seaduse alusel osaline töövõime või töövõime puudumine ja
 • olete tallinlane vähemalt alates toetuse taotlemise kalendriaastale eelnenud kalendriaasta 1. jaanuarist ja
 • olete esitanud taotluse pensionilisa saamiseks.

Taotlemine- toetuse saamiseks tuleb esitada ühekordne taotlus. Taotlus tuleb esitada vanadus- või töövõimetuspensioni või täisealise rahva- või toitjakaotuspensioni määramise või töövõimetoetuse seaduse alusel osalise töövõime või töövõime puudumise tuvastamise aastale järgneval aastal sünnikuule eelneval kuul.

Määramine - toetus määratakse vanadus- või töövõimetuspensioni või täisealise rahva- või toitjakaotuspensioni määramise või osalise või puuduva töövõime tuvastamise kalendriaastale järgneva kalendriaasta sünnikuule eelneval kuul, tingimusel, et toetuse saamise nõuded on täidetud.

Maksmine - toetust makstakse üks kord kalendriaastas Teie sünnikuule eelneval kuul. Toetuse määramise aastal makstakse toetus Teie sünnikuule eelneval kuul tingimusel, et taotlus on esitatud hiljemalt selle kuu 15. kuupäeval. Kui taotlus esitatakse hiljem, makstakse toetuse 30 päeva jooksul taotluse esitamist.

Pensionilisa koosneb kahest osast: rahalisest toetusest 125 eurot ja soodustustest.

Toetust ei maksta ja soodustust ei anta isikule, kes viibib ööpäevaringsel hoolekandeteenusel ja kelle eest Tallinna linn täielikult või osaliselt tasub hoolduskulusid.

Pensionilisa soodustusi vaata siit.

E-taotlusi saab esitada Tallinna e-teeninduses http://taotlen.tallinn.ee

 • Taotluse saate esitada Tallinna e-teeninduses https://taotlen.tallinn.ee/pensionilisa Avalduse esitamiseks e-teenuse kaudu on eeldus, et andmed rahvastikuregistris vastavad toetuse saamise tingimustele.

  Isikutuvastus

  Teie isik tuvastatakse portaalis teenuse kasutamiseks sisselogimisel.

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Jälgige portaalis teenuse täitmise kulgu. Avaldus on korrektselt esitatud kui te saate teate: Avaldus on edastatud ja registreeritud.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Kirjuta avaldus

  Isikutuvastus

  Võta kaasa isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita avaldus koos pensionitunnistusega elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Kirjuta avaldus

  Kuhu avaldus esitada

  Saada elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Osutajad   Osutamiskohad