Perekonda toetavad teenused

Osutatavate teenuste eesmärk on taastada perekonna jõuvarusid, ennetada/ületada kriisiolukordi ja parandada suhteid perekonnas ning toetada vähekindlustatud perede toimetulekut. Teenuseid osutatakse isikutele, kelle elukohana rahvastikuregistrisse on kantud Tallinna linn ning kes vajavad abi perekondlikust olukorrast tulenevalt.

Perede jõustamiseks rakendatakse erinevaid töövorme:

1. Toetusgrupid aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega (ATH) laste vanematele (SA Eesti Lastefond);

2. Toetusgrupid lahutavatele või lahutanud lapsevanematele (SA Eesti Lastefond);

3. Vanemlike oskuste arendamine sh teismeliste rasedate ja teismelisena lapsevanemaks saanute nõustamine (MTÜ Caritas Eesti);

4. Koolitus üksikisikutele "Minu suhe on minu kätes" (MTÜ Caritas Eesti);

5. Tallinna linna toimetulekuraskustes olevate perede lastele ranitsate komplekteerimine ja tasuta üleandmine (Punase Risti Tallinna Selts);

6. Päevakeskuse teenus riskiperede lastele (MTÜ Lastekeskus Tähetorn);

7. Vanemlike oskuste edendamine ja perenõustamine (EELK Perekeskus);

 • Millest alustada

  Teenusele suunab üldiselt elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötaja. Osadele teenustele, võib isik pöörduda ka otse: 1. Toetusgrupid aktiivus- ja tähelepanuhäiretega (ATH) laste vanematele; 2. Toetusgrupid lahutavatele või lahutanud vanematele, 3. Psühholoogiline ja pastoraalnõustamine.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument ja suunamiskiri selle olemasolul.

  Tulemus

  Taastada perekonna jõuvarusid, ennetada/ületada kriisiolukordi ja parandada suhteid.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

  Nimetus Ühik Hind
  Vanemlusprogramm "Imelised aastad" kuu 0.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad