Puuetega inimeste liiniveoteenus

Teenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada enda vajadustele vastavat sõidukit sõitmiseks tema toimetulekuks vajalikesse sihtkohtadesse. Liiniveoteenus on teenus, mille puhul puudega inimeste veoks kohandatud sõiduk läbib Tallinna linna haldusterritooriumil kindlatel kellaaegadel kindla liikumistee (veoliin).

 

Liiniveoteenust on õigus kasutada isikul, kellel on Sotsiaalkindlustusamet tuvastanud raske või sügava puude raskusastme ja kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist ja kes on vähemalt kolmeaastane ja kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja
1) kellel on liikumis-, nägemis- või vaimse funktsiooni kõrvalekalle ja kes vajab teenust regulaarselt tööle, hoolekande- või õppeasutusse sõitmiseks
2) kes vajab teenust regulaarselt dialüüsiprotseduurile sõitmiseks.

Veoliini määrab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet kindlaks koostöös transpordiettevõtjaga arvestusega, et:
1) samal veoliinil on võimalik korraga vedada maksimaalset arvu teenuse kasutajaid
2) liiniveoteenuse kasutaja ühe sõidukorra kestus võib olla kuni 1 tund ja 15 minutit.

Amet võib veoliini määrata väljaspool Tallinna linna haldusterritooriumi asuva õppeasutuseni, kui Tallinna linna haldusterritooriumil ei ole teenuse kasutaja vajadustele vastavat õppeasutust.

Liiniveoteenuse maht ühele kasutajale on kuni kaks sõidukorda päevas. Kui teenuse kasutaja vajab teenust lisaks tööle või õppeasutusse sõidule ka hoolekandeasutusse sõitmiseks, on teenuse maht ühele kasutajale kuni neli sõidukorda päevas.

Liiniveoteenuse kasutaja registreerib iga sõidukorra elektroonilise sõidukaardiga. Liiniveoteenus on kasutajale tasuta.

 • Esita taotlus läbi Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas https://sotsiaaltransport.tallinn.ee/login. Sisse logimisel on vaja kasutada brauserit Google Chrome.

  Sõidusoovide lisamine: vali ülevalt sakk teenuste andmed – aktiivsed teenused – liinivedu või juhuvedu ja lisa + lisa uus sõidusoov.

  Isikutuvastus

  Iseteeninduskeskkonda saab siseneda ID-kaardi või mobiil-IDga.

  Tulemus

  Paraneb elukvaliteet ja võimalused ühiskonnas toimetulekuks läbi juurdepääsu võimaldamise üldistele avalikele teenustele.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Pöördu Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti poole.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Taotluse saab esitada läbi Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas https://sotsiaaltransport.tallinn.ee/login (sisse logimisel on vaja kasutada brauserit Google Chrome), linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas vastuvõtul või e-posti teel digitaalallkirjastatult.
  Linnaosavalitsuse töötajal on õigus vajadusel küsida muid täiendavaid dokumente.

  Tulemus

  Paraneb elukvaliteet ja võimalused ühiskonnas toimetulekuks läbi juurdepääsu võimaldamise üldistele avalikele teenustele.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Pöördu Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti poole.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Osutajad   Osutamiskohad

Teenuse osutamise protsessi kirjeldus.

Teenuse standard