Sissetulekust sõltuvad toetused

Seoses koroona viiruse levikuga palume võimalusel eelistada asutusse kohale tulemise asemel suhtlemist e-posti ja telefoni teel. Siseruumis tuleb kanda maski. Nii siseruumis kui ka väljas kehtib 2+2 reegel.

Sissetulekust sõltuvat toetust on õigus taotleda isikutel, kelle perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast (584 eurot) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast.

Otsus sissetulekust sõltuva toetuse saamiseks on individuaalne ja sõltub iga konkreetse juhtumi puhul isiku ja tema pere abivajaduse hindamise tulemustest. Abivajaduse hindamisel võetakse aluseks perekonna sissetulek, varanduslik seis, elamiskulud.
Toetuste loetelu ja piirmäärad leiad õigusaktidest.

 • Pöördu elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument ning kõigi samal aadressil elavate isikute sissetulekut tõendavad dokumendid.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Tulemus

  Toetus määratakse kümne tööpäeva jooksul alates vajalike dokumentide esitamise päevast. Toetuse mittemääramise korral teatatakse sellest kirjalikult viie tööpäeva jooksul.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Kirjuta avaldus

  Isikutuvastus

  Lisa taotlusele isikut tõendava dokumendi koopia, sissetulekut tõendav dokument ja samal aadressil elavate isikute sissetulekut kinnitavad dokumendid.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada koos nõutud lisadega elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

  Tulemus

  Toetus määratakse kümne tööpäeva jooksulalates avalduse vastuvõtmise ajast. Toetuse mittemääramise korral teatatakse sellest taotlejale viie tööpäeva jooksul.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Osutajad   Osutamiskohad