Sotsiaaleluase

Sotsiaaleluaseme taotluste vastuvõtmine ja eluaseme eraldamine. Sotsiaalmajade aadressid on leitavad siit. Täpsem info linna poolt eraldatavate eluruumide kohta on antud linnaosade kaupa.

 • Eluruumi eraldamise eelduseks on see, et olete oma elukohajärgses linnaosa valitsuses eluruumi taotlejana arvele võetud.
  Vabade eluruumide andmed on esitatud linnaosade kaupa Tallinna kodulehel.
  Taotleda saab vaid neid eluruume, mis on avalikustatud linnaosas, kus olete eluruumi taotlejana arvele võetud.
  Vormistage avaldus, allkirjastage see digitaalselt ja saatke oma elukohajärgsele linnaosa valitsusele.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Eluruumi eraldamise eelduseks on see, et olete oma elukohajärgses linnaosa valituses eluruumi taotlejana arvele võetud.
  Vabade eluruumide andmed on esitatud linnaosade kaupa Tallinna kodulehel.
  Taotleda saab vaid neid eluruume, mis on avalikustatud linnaosas, kus olete eluruumi taotlejana arvele võetud.
  Vormistage avaldus ja viige see see oma elukohajärgsesse linnaosa valitsusse või täitke avaldus linnaosa valitsuses kohapeal.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Eluruumi eraldamise eelduseks on see, et olete oma elukohajärgses linnaosa valituses eluruumi taotlejana arvele võetud.
  Vabade eluruumide andmed on esitatud linnaosade kaupa Tallinna kodulehel.
  Taotleda saab vaid neid eluruume, mis on avalikustatud linnaosas, kus olete eluruumi taotlejana arvele võetud.
  Vormistage avaldus ja esitage see oma elukohajärgsele linnaosa valitsusele.

 • Osutajad   Osutamiskohad