Sotsiaalvalveteenus

Sotsiaalvalveteenust ehk häirenuputeenust osutatakse eakatele ja puuetega inimestele, kes tulenevalt oma tervislikust seisundist võivad sattuda üksinda kodus olles abitusse olukorda.

Sotsiaalvalveteenus võimaldab kutsuda abi eelkõige situatsioonides, kus klient ei ole võimeline liikuma ja iseseisvalt abistajatele ust avama, näiteks:

 • arstiabi ootamatu vajadus, millele lisandub võimetus liikuda;
 • nn isikuabi ootamatu vajadus (kukkumine, ajutine liikumisvõimetus, siseruumidesse
  lõksujäämine jmt);
 • päästeteenust vajavad situatsioonid (tulekahju, plahvatus jmt).

Häirenupuga abi kutsumine maksab kliendile operaatori paketipõhise hinna ja seadme korrashoiuks tehtavate testkõnede kulu. Seadmete paigalduse ja hoolduse eest tasub Tallinna linn.

 • Sotsiaalvalve teenuse saamiseks tuleb pöörduda teenuse taotleja elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonda.
  Teenuse kasutamise eelduseks on juurdepääsu tagamine kliendi eluruumi. Analoogseadme puhul peab kliendil olema lauatelefon.

  Tulemus

  Isiku eluruumi paigaldatakse kahepoolset sidet võimaldav hädaabisüsteem, mille kaudu on võimalik ööpäevaringselt kutsuda abi.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Sotsiaalvalve teenuse saamiseks tuleb pöörduda teenuse taotleja elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonda. Teenuse kasutamise eelduseks on lauatelefoni või mobiiltelefoni olemasolu kliendi kodus ja juurdepääsu tagamine kliendi eluruumi.

 • Osutajad   Osutamiskohad

Teenuse osutamise protsessi kirjeldus.

Teenuse standard

 • Teenuse osutamise protsess:

  Teenuse standard