Sünnitoetus

Sünnitoetus (perre on sündinud üks laps) 320 eurot makstakse kahes osas, ühekordse taotluse alusel:

 • 50% taotluse esitamise järgselt
 • 50% pärast lapse aastaseks saamist tingimusel, et laps ja tema vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud Tallinna elanikud alates lapse sünnist kuni lapse aastaseks saamiseni.

Kaksikute sünnitoetus (perre on sündinud kaksikud) 1000 eurot makstakse ühes osas.

Mitmike sünnitoetus (perre on sündinud kolm või enam last) 6392 eurot makstakse ühes osas.

Toetus määratakse lapse vanemale järgmiste tingimuste samaaegsel esinemisel:

 • Lapse mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Tallinna elanik(ud) enne lapse sündi
 • Üks lapse vanematest või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta vahetult enne lapse sündi
 • Laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna elanik sünnist alates
 • Laps elab toetuse taotlejaga ühisel aadressil.

Toetuse taotlus tuleb esitada kuue kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Toetusele on õigus ka lapsendajal, lapse eestkostjal või perekonnas hooldajal. Taotlus tuleb esitada kuue jooksul pärast kohtulahendi jõustumist ja hooldajal pärast lapse perekonnas hooldamise lepingu sõlmimist tingimusel, et laps ei ole kohtulahendi jõustumisel või lepingu sõlmimise ajal vanem kui üks aasta ja kuus kuud. Hooldaja ei pea olema Tallinna elanik.

Arvelduskonto muutumisel piisab, kui teete vastava muudatuse Tallinna e-teenindus keskkonnas kontaktandmete moodulis, või esitate digiallkirjatuna perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee

  1. Sünnitoetust saate taotleda kohe sünni registreerimise järel.
  2. Taotluse saate esitada Tallinna e-teeninduses http://taotlen.tallinn.ee

  Isikutuvastus

  Teie isik tuvastatakse portaalis teenuse kasutamiseks sisselogimisel.

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Jälgige portaalis teenuse täitmise kulgu. Avaldus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Avaldus on edastatud ja registreeritud.

  Tulemus

  Teie arvele laekub toetussumma

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide Tallinna Perekonnaseisuameti kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Sünnitoetust saate taotleda perekonnaseisuametis sünni registreerimisel.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Tulemus

  Sünnitoetus makstakse välja kahes osas.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada Tallinna Perekonnaseisuameti kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule

  Tallinna Perekonnaseisuamet

  • E

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 17:00)

  • T

       (13:00 - 17:00)

  • K

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 17:00)

  • N

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 17:00)

  • R

   (09:00 - 13:00)

  • Vastuvõtuajad: 23.12.2019 9.00-14.00; 30.12.2019 9.00-17.30. Suletud: 24.12.-27.12.2019; 31.12.2019-01.01.2020.

 • Osutajad   Osutamiskohad