Toetav pereteenus

Seoses koroona viiruse levikuga palume võimalusel eelistada asutusse kohale tulemise asemel e-teenuseid ning suhtlemist e-posti ja telefoni teel.

Siseruumis tuleb kanda maski. 

Nii siseruumis kui ka väljas kehtib 2+2 reegel.

Toetava pereteenuse eesmärk on parandada lastega perede vanemlikke ja toimetulekuoskusi, mis on pärsitud sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või terviseprobleemide tõttu.

Teenus sisaldab abi ja nõustamist:

1. hügieeni-, toitlustamis-, eelarve- ja majapidamisküsimustes;

2. laste kasvatamiseks ja hooldamiseks vajalike tingimuste loomisel;

3. motiveerimisel ja toimetulekuoskuste omandamisel;

4. sotsiaalse võrgustiku taastamisel või loomisel;

5. muude praktiliste probleemide lahendamisel.

Perega töötab kaheliikmeline peretöötaja meeskond, kuhu kuulub sotsiaaltöötaja kui pereabiline. Töö perega toimub tööpäeviti päevasel ajal vähemalt üks kord nädalas, üks-kaks tundi korraga. Teenuse osutamise üle nädalavahetustel ja riigipühadel otsustab teenuseosutaja.

Pere saab teenust hoolekandeosakonna teadmisel. Pere võib teenust saada aja jooksul, mis on vajalik nende edaspidise elu korraldamiseks, või kuni probleemi lahendamiseni. Pere ja teenuseosutaja sõlmivad teenuse saamiseks lepingu.

 

 • Millest alustada

  Pöördu elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötaja poole.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Tulemus

  Osapoolte vahelise kokkuleppe saavutamine, toimivate suhete taastamine, parandamine ja alalhoidmine.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Osutajad   Osutamiskohad