Toimetulekutoetus

Seoses koroona viiruse levikuga palume võimalusel eelistada asutusse kohale tulemise asemel suhtlemist e-posti ja telefoni teel. Siseruumis tuleb kanda maski. Nii siseruumis kui ka väljas kehtib 2+2 reegel.

Toetust saab taotleda iga kuu viimase tööpäevani. Toetuse maksmisel arvestatakse kõigi pereliikmete sissetulekut, sellest arvestatakse maha eluasemekulud ning esimese pereliikme kohta peab kätte jääma 150 eurot kuus. Järgmiste täiskasvanud pereliikmete kohta 120 eurot. Alaealistele lastele on toimetulekumäär 180 eurot kuus. Toimetulekutoetusega kompenseeritakse pere toimetulekumäärast puudu jääv summa.

Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb pöörduda elukohajärgse sotsiaalhoolekandeosakonna poole. Rohkem informatsiooni sotsiaalministeeriumi kodulehelt. Toimetulekutoetust taotletakse vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele.

 • Millest alustada

  Toimetulekutoetuse taotlemiseks kirjuta avaldus elukohajärgses sotsiaalhoolekandeosakonnas. Lisa avaldusele eluruumi kasutamise õigsust tõendav dokument (omandit tõendav dokument või üürileping), jooksval kuul maksmisele kuuluv arve, elektriarve ja gaasiarve ning kõigi rahvastikuregistri andmetel antud pinnal elavate isikute sissetulekut tõendavad dokumendid.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita koos nõutud lisadega elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Osutajad   Osutamiskohad