Tugiisik raske ja sügava puudega lapsele

Tugiisik toetab lapse iseseisvat arengut kodus või väljaspool kodu.

Tugiisikuteenust osutatakse üksnes päevasel ajal, kui laps vajab kõige enam juhendamist, abi ja toetust. Lapse suunab tugiisikuteenusele linnaosavalitsus, kui on ära hinnatud lapse abivajaduse. Hindamist tehakse igale perele individuaalselt. Hindamise käigus selgitatakse välja ka teenuse maht.

Tallinnas osutab tugiisikuteenust Tallinna Perekeskus.

Teenuse sisuks on:

1) igapäevaelus toimetuleku õpetamine nii kodus kui ka väljaspool kodu, sealhulgas iseenda ja oma ümbruse eest hoolitsema õpetamine;

2) toetamine suhtlemisel pereliikmetega või tugivõrgustikuga, sealhulgas abi suhete loomisel ja säilitamisel;

3) lapsega koos tema huvitegevuste suunamine, planeerimine ja juhendamine, vajaduse korral motiveerimine huvitegevuste järjepidevuse tagamiseks;

4) abistamine asjaajamisel ametiasutustes või muudes institutsioonides;

5) vajadusel lapse saatmine ühistranspordis või kohtumistel ja üritustel;

6) lastekaitsespetsialisti teavitamine lapsega toimuvatest muudatustest.

 

 

Mida teeb tugiisik lapsega?

 • pakub arendavaid tegevusi
 • vestleb ja arutleb lapsega
 • aitab lahendada probleemolukordi
 • aitab kaasa sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomisele ja arendamisele
 • osaleb lapse isiklike ja igapäevaelu oskuste arendamisel
 • aitab kaasa lapse tööoskuste arendamisele ja tööharjumuse kujundamisele
 • abistab ja motiveerib last õppimisel
 • aitab last teda ümbritsevate inimestega suhtlemisel
 • õpetab enda eest hoolitsema ja julgustab igapäevaelus toime tulema

 

 • Millest alustada

  Tugiisik määrataksei linnaosavalituse sotsiaalhoolekande osakonna kaudu. Teenuse saamiseks ole valmis esitama järgmisi dokumente: lapse rehabilitatsiooniplaan, arstliku ekspertiisi otsus puude raskusastme tuvastamise kohta või last tutvustav kirjalik infomaterjal.

  Kirjalikus infomaterjalis:
  • iseloomusta last
  • kirjelda tema oskusi ja võimeid ning käitumise eripära ning olukordi, kus laps vajab teenust;
  • kirjelda hooldamise eritingimusi, arsti määratud ravimiplaani;
  • selgita abivahendite kasutamist.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Osutajad   Osutamiskohad