Vaimupuudega isiku tugiisik

Seoses koroona viiruse levikuga palume võimalusel eelistada asutusse kohale tulemise asemel e-teenuseid ning suhtlemist e-posti ja telefoni teel.

Siseruumis tuleb kanda maski. 

Nii siseruumis kui ka väljas kehtib 2+2 reegel.

Vaimupuudega isiku tugiisiku teenuse eesmärk on toetada isiku iseseisvat toimetulekut olukordades, kus ta vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või terviseprobleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Tugiisiku osutatav kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja vastutusvõime arendamises.

Vaimupuudega isiku tugiisik:

 • toetab isiku toimetulekut ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas;
 • toetab muutmist vajavate olukordade lahendamisel;
 • saadab vajadusel spetsialistide vastuvõttudel;
 • toetab suhtlemisel pereliikmete ja tugivõrgustikuga, sealhulgas suhete loomisel ja säilitamisel;
 • pakub emotsionaalset tuge, kogemuste või teabe vahendamist.
 • Millest alustada

  Pöördu elukohajärgsesse linnaosavalitsusse. Linnaosavalitsus hindab vaimupuudega isiku tugiisikuteenuse vajadust, teeb kaalutletud otsuse ja vajaduse olemasolul koostab teenusele suunamise suunamiskirja. Suunamiskiri kehtib kuni isiku puude raskusastme määramise lõppemise kuupäevani (vt Sotsiaalkindlustusameti otsust), tegevuskava saavutatud tegevuste täitumiseni.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita avaldus elukohajärgsesse linnaosavalitsusse.

  Tulemus

  Paraneb vaimupuudega isiku toimetulek.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Osutajad   Osutamiskohad