Avalik teave

Avaliku teabe seaduse eesmärk on tagada üldiseks kasutamiseks mõeldud teabele juurdepääsu võimalus ning luua võimalused avalikkuse kontrolliks avalike ülesannete täitmise üle.

Viimati muudetud: 22.10.2020