Lastesõim Planeedi Mudila ajalugu ja traditsioonid

Lastesõim Planeedi Mudila sünniaeg on 15. detsember 1959.

Varem Tallinna 25.Lastesõime nime kandnud lasteasutus on välja kasvanud endisest Tõnismäe Lasteaiast, mille sulgemise järel suur osa selle töötajaist tuli üle vastavatud lastesõime aadressil Pärnu mnt 82/88. Tollal avati sõim viierühmalisena ja vastu võeti 120 väikest ilmakodanikku. Töötajaskonna moodustasid juhataja, pedagoog, majandusjuhataja, muusikaline kasvataja, 8 õde-kasvatajat ja 8 hoidjat-sanitari, kaks kokka, kokaabi ja nõudepesija, pesukorraldaja, triikija, lukksepp, vanemõde, patronaazõde ja kaks majahoidjat-aednikku. 1980 aastal sai õde- kasvatajast kasvataja ja 1999 aasta aprillist kasvatajast õpetaja, lapsehoidja koristaja nimetati esmalt ümber hoidjaks, siis omakorda sanitariks, seejärel kasvataja abiks ning täna on selle ameti nimetus õpetajaabi. Teistest ametikohtadest on jäänud vaid majahoidja. Pedagoogist on saanud õppealajuhataja. Juhatajast direktor.

Juhatajad läbi aastate:
1960 – 1970 Leida Mölder
1971 – 1975 Maarika Lohk
1975 – 1981 Sirje Roosiaas
1981 – 1988 Milvi Sorokina
1988 - Oivi Saluri

Lastesõim Planeedi Mudila on oma eksisteerimise algaastail kuulunud Sotsiaalministeeriumi alluvusse ning olnud üks meditsiini valdkondi. 1976. aastal viidi sõimed üle Haridusministeeriumi pädevusse. Sellest ajast on suurem rõhuasetus õppekasvatusprotsessil. Käesolev õppekava, mis on koostatud tuginedes koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale sisaldab komplektset tegevust lapse igakülgse arengu toetamiseks.

Asutuse soodne asukoht linnaplaanis on sõime alati lapsi täis toonud. Ka mitmete transportide sõlmpunkt pakub perele mugavust oma liikumiste logistilisel planeerimisel. Võrdluseks, kui 1960. aastal tööd alustades oli sõimekohtade arv 120, siis praegu on lapsi 78. Algaastate 30 lapselistes rühmades on nüüd 18 last.
Samuti on muutunud sõimelapse iga - kolme kuu vanusest on tänaseks saanud 1,5 aastane haridustee alustaja .

Läbi aegade on meie lasteasutuses välja kujunenud traditsioonid, mis toovad rõõmsat vaheldust igapäevaellu. Oma kindla koha on leidnud laste aastaaegadega seonduvad peod: sügis-, jõulu- ja kevadpidu ning suvine piknik. Iga aasta lõpul pakub kõigile suurt rõõmu näitus "Aastaring", mis kajastab laste loomingut õppeaasta jooksul. Sügiseti on pered saanud kätt proovida looduskompositsioonide valmistamisel. Traditsiooniliselt kajastame tegevustes lastega vabariigi aastapäeva, emade – isadepäeva, sõbra- ja vastlapäeva, samuti jõulu- ja lihavõttepühi. Oodatud kevadürituseks peredega on ühiskülastus Nukuteatrisse. Järjest enam rakendatakse sõimeski digitaalseid võimalusi õppekasvatustöö mitmekesistamiseks ja lapsedki saavad katsetada robootika vidinaid. 

Lastesõime personal on sõbralik, rõõmsameelne ja hooliv. Personali motivatsiooni- ja jõuallikaks on füüsilist- või emotsionaalset tervist toetav tegevus. Olgu selleks siis väljasõit loodusesse, ühine saunaõhtu, rattasõit või lõunane lõbus tervisevõimlemine. Hea enesetundega rühmatöötaja on lapse parim sõber ja juhendaja.

1998. aasta märtsikuus muutus lastesõime postiaadress (Pärnu mnt 82/88) - Planeedi tänav 16.
Seoses uue kodutänava nimega sai 8. detsembril 1999 Tallinna 25. Lastesõimest LASTESÕIM PLANEEDI MUDILA . Nimeleidmise protseduur oli pikk ja huvitav. Sellest võtsid osa nii töötajad , lapsevanemad kui ka laste õed-vennad ja vanavanemad.  Samal aastal nimetati ka rühmade numbrid ümber nimedeks - Pesamunad, Muumid, Sipsikud ja Naksikud, millest edasi kujunesid 2013 -2014 õppeaastal: PÄIKENE, TÄHEKE, PILVEKE ja VIKERKAAR 

Lastesõimel on pikaajalised sidemed linna teiste lastesõimedega ning lähedalasuvate lasteaedadega. Lastesõimede Ühendus, kuhu kuulub 7 linna lasteasutust korraldab igal aastal ühiselt valitud valdkonnas koolitusi ja avatud tegevusi. Erinevate asutuste õpetajad jagavad ja omandavad vastastikku kogemusi, mis aitavad rikastada laste sõimeelu. Iga õppeaasta lõpeb suure ühise ettevõtmisega. Selles osalevad kõikide sõimede lapsed, vanemad ja personal. Korraldatud on tervise- ja spordipäev Kalevi staadionil, Perepäev Tallinna Botaanika- ning Loomaaias, Pisipõnni laulupäev ja Sõimelaste tantsupidu. 2014 aastal korraldasime liiklusteemalise perepäeva"Targad sõbrad liikluses" ja 2015 töökasvatuse temaatikat toetava perepäeva Nõmmel "Mesimumm ja töökad sõbrad"  2016 "Merepidu"- 2017"Värvimängud looduses" Glehni pargis Nõmmel 2018 - need on kirkamad meenutused.

Aastast 2008 on Lastesõim Planeedi Mudila tervistedendavate lasteasutuste liige ning aastast 2018 kuulume " Tervistedendavate töökohtade" võrgustikku. Lastesõimel Planeedi Mudila on igal aastal uus hoolekogu koosseis, sest lapsed viibivad sõimes üldjuhul vaid aasta. Koostöö on laabunud alati ja mitmel aastal on olnud aktiivseid liikmeid, kelle ettevõtmisel on soetatud lastele mänguvahendeid ja õppematerjale. Koostöös hoolekoguga on lastele õuealale joonitud liiklusväljak ning Pilvekese rühm saanud rühmaruumide remondi.

2013 suvel tegi lastesõime hoolekogu Vikerkaare rühma esindaja lastesõimele suure kingituse - renoveeriti täies mahus aastaid remonti oodanud saal. Samal suvel toetas ka Tähekese rühma lapsevanem oma rühma ruumes laste õpi - ja kasvukeskkonna värskendamist. 2015 aasta hoolekogu seisis hea lastesõime territooriumile valgustuse paigaldamise eest ning 2016 kaunistati õueala suurte lilleamplitega. 2017 täiendati äsjaloodud õppeaeda kasvatuskastidega.

Viimati muudetud: 22.10.2020