Lahkumine lastesõimest Planeedi Mudila

Lapse lahkumine sõimest:

  • Lapsed, kes on saanud 30. septembriks 3-aastasteks lahkuvad lasteaeda.
  • Hea, kui soovitud lasteaed(aiad) on vanematel välja valitud ja laps registreeritud varakult, hiljemalt aga siis, kui alustatakse haridusteed sõimes.
  • Lapse lahkumisel Lastesõimest Planeedi Mudila esitab vanem kirjaliku avalduse kaks nädalat ette. Avalduse vorm asub lingil: https://www.tallinn.ee/est/planeedimudila/Avaldused-11 
  • Lapse lasteasutusse vastuvõttu ja sealt väljaarvamist reguleerib "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord Tallinna Linnavalitsus 22.04.2015 määrus number 18. 
  • Lapse lastesõimest väljaarvamise soovil esitab lapsevanem lastesõime direktorile avalduse.
  • Avaldus esitatakse enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse Lastesõimest Planeedi Mudila lahkumise päevaks viimane nimekirjas oleku päev.
  • Lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani (k.a.)
  • Lasteasutuse direktoril on õigus laps lasteasutusest välja arvata, kui vanem ei ole tasunud vanema osa kahe kuu jooksul maksetähtajast.Esmalt teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning lepitakse kokku täiendav tähtaeg võla tasumiseks.
  • Esmalt teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning lepitakse kokku täiendav tähtaeg võla tasumiseks.
  • Juhul kui vanem ei ole tasunud võlgnevust peale kokkulepitud täiendavat tähtaega arvab direktor lapse lasteasutusest välja.
Viimati muudetud: 26.03.2021