Nõuandeid lapsevanemale

ÜLDIST

 • Meie pere on otsustanud lapse haridusteed alustada lastesõimes. Oma olekuga näitame ka lapsele, et valik on kaalutletud ja kindel. See tekitab temas turvatunnet.
 • Tean, et õpetaja on pere sõber ja vajadusel nõuandja. Usaldan teda ning pühendan kõigesse lapsega seonduvasse – lapse tervis, tema harjumused, eripära, lemmiktegevused, vastumeelsused, hirmud, meelistoidud, uneajad, magamajäämise harjumused, kodused probleemid, suhtlemisringkond jne;
 • Ühtlustan lapse koduse päevakava lastesõime omaga, et lapsel oleks kergem kohaneda;
 • Õpetan lapse sööma tervislikke toite, mis on tema menüüs ka lastesõimes.
 • Harjutame ka eneseteenindamisoskusi (poti kasutus, söögi ajal laua taga istumine)
 • Tekkinud küsimuste ja probleemidega pöördun alati esmalt rühmaõpetaja poole. Kui rühmaõpetaja lahendust ei leia on abiks direktor või direktori asetäitja.

KOHANEMISE AEG

 • Lapse lastesõime tuleku aja lepin kokku oma rühma õpetajaga esimesel rühmakoosolekul. Kui sellel ei osaleta, siis telefoni teel või e-kirjaga.
 • Harjutamine toimub järkjärgult. Esimesel päeval on laps rühmas üks tund, see aeg pikeneb vastavalt lapse kohanemisvõimele. Magama jääb laps üldjuhul nädal peale esmast tulekut. Lõunaune päev lepitakse kokku omavahel pere ja õpetajatega, kui laps on selleks valmis. Esmane kohanemine võtab aega tavaliselt 2 nädalat. Kohanemisperiood kestab enamasti mitu kuud.
 • Aitan ise lapse kohanemisele kaasa oma suhtumisega. Olen positiivselt meelestatud, sisendan seda ka lapsele (lasteaias on tore ja palju tegevust, vahvad mänguasjad, toetavad õpetajad, sõbrad ….)
 • Lapse sõime tulekuks ja minekuks kujundan kindla rituaali (kalli- musi - head aega vmt). Olen otsustanud, et ei heiduta end lapse nutust. Tean, see läheb ruttu üle. Mida pikem hüvastijätt, seda raskem nii lapsel kui vanemal.
 • Pean kinni kokkulepitud kellaaegadest ja lapsele antud lubadustest.
 • Ma ei luura lastesõime aia taga. Sellises olukorras mind märgates kaotab laps minu ja lastesõime vastu usalduse.
 • Võimalusel ei jäta ma last liiga pikaks päevaks lastesõime. Tean, et minu laps vajab ka vanematega koos oldud aega ja ühist tegutsemist.
 • Lapse soovil või enda algatusel pakun talle kaasa turvatunnet tekitava eseme;
 • Oluline on kuulata rühma õpetajat ja teda usaldada. Murest või probleemist räägin rühmaõpetajale kohe, kui need ilmnevad.

LAPSE LASTESÕIME TULEK JA MINEK

 • Lastesõim on avatud 7.00 – 19.00
 • Tulles hommikul lastesõime, on mul piisavalt aega, et saata laps rahulikult rühma.
 • Rühma tulles jääb näts riietusruumi (või veel parem juba koju). Ka toit näpu vahel tekitab rühmakaaslastel soovi osaleda selle jagamisel. Seega - maiustuste ja puuvilja kaasavõtmisel pakume seda ka teistele lastele ning seda teeb rühmaõpetaja päevakavas sobival hetkel.
 • Ka lastesõimest kojumineku kujundan rahulikuks (lapsel on soov oma päevamuljeid minuga jagada ja mul on aega teda kuulata).
 • Lapse koju viimisest õuealal teavitan lastega (õues) viibivat õpetajat – ei vii last õpetajat informeerimata territooriumilt välja.
 • Teatan rühmaõpetajale, lastesõime laua- või rühma mobiiltelefonile, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lastesõime.
 • NB! Lapse puudumisel arvestatakse ta toidult maha, kui teade puudumisest jõuab rühmaõpetajateni hiljemalt kell 9 hommikul.
 • Teatan rühmaõpetajatele ka lapse naasmisest peale puudumist.
 • Inforneerin rühmaõpetajat, kui lapsele tuleb järele keegi teine peale ema või isa
 • Kui muutuvad kontaktandmed( kodune aadress, telefon, meiliaadressid), siis teavitan sellest koheselt rühmaõpetajat.
 • Tutvun infoga rühma teadetetahvlil.
 • Vaatan ja hoian töökorras regulaarselt oma e-posti ja e-lasteaia kasutajat (www.eliis.ee). 

LAPSE RIIETUS (kodulehel Kodukorra alamlink "lastesõimevarustus").

 • Toon lapse lasteaeda puhaste, tervete, ilmastikule vastavate riietega ning sobivate jalanõudega
 • Lapsele on tähtis olla puhas, küüned lõigatud ja juuksed kammitud, (tüdrukutel pikad juuksed kinni pandud).
 • Laps tunneb ennast mugavalt kergete toatemperatuurile vastavate õhku läbi laskvate riietega, mis ei takista iseseisvat potikasutust.
 • Õpetan last ka kodus ise riietuma. Sõimeriided ja -jalanõud soetan võimalusel ilma paelte, nööpideta (sobivad takja-, trukk- vmt. kinnised).
 • Toas on kasutusel vahetusjalanõud, mille jalga panekuga ja äravõtmisega saab laps ise hakkama (näitkes suveking). Hea jalanõu toetab lapse jalga (kannast), on lapsele paras, takjakinnisega. Õpetan last ka iseseisvalt jalanõusid jalast ära võtma ja jalga panema.
 • Õues mängimiseks on parim riietus, mille määrdumine ei tekita probleemi.
 • Õueriided on kergesti pestavad piisavalt avarad trukkide, suurte nööpide või lukuga. Õpetan last ka kodus iseseisvalt väljaminekuks riietuma. Hea jalats on kergesti jalga pandav ja ilmale vastav ning lapsele suuruselt paras.
 • Tagavarariideid hoian sõimes lapse kapis eraldi riiulil või riidest kotis. Kaasa panen puhta komplekti riideid ja väikese kilekoti määrdunud pesu jaoks.
 • Riidest taskurätti sõimes ei kasuta, kuid kui mul on võimalik toon lapse tarbeks rühma ühe karbi pabertaskurätikuid;
 • Kui laps kasutab mähkmeid, siis jälgin, et tema kapis oleks alati paar varumähet.
 • Jahedamal perioodil annan kaasa ka õuekindad, mis ei karda määrdumist. Sõimes sõrmikuid ei kasuta, kui lapsele seda kodus ei ole õpetatud. Sallid asendan kaelustega.
 • Et ära hoida riiete ja jalanõude vahetusse sattumist varustan need lapse nimega.

TOIDURAHA JA KOHATASU

 • Kviitungid toiduraha ja osalustasu maksmiseks saan minu poolt avaldusel märgitud e-posti aadressile iga kuu 5 . kuupäevaks.
 • Oluline on kinni pidada maksmise tähtajast. Kui tekib raskusi pere majandamisel, siis teavitan sellest kohe rühmaõpetajat või direktorit, et vormistada personaalne maksegraafik.
 • Olen teadlik, et kahe kuu võlgnevusega võib lasteasutus lapse nimekirjast välja arvata.
 • Toiduraha arvestust peetakse tervikuna -  päeva kaupa.
 • Osalustasu makstakse igakuiselt olenemata kohakasutuse päevade arvust kuus
 • Teavitan rühmapersonali, kui arvan, et mu laps on mõnede toiduainete suhtes allergiline. Lapsele neid toiduaineid ei pakuta või võimalusel asendatakse. Allergia haigusena määratleb perearst ning vastav tõend esitatakse lastesõime direktorile. Lähtuvalt sellest korraldatakse ka lapse toitlustamine sõimes.

MÄNG JA MÄNGUASJAD

 • Lapse õppetegevus toimub läbi mängu – see on tema „ töö ja õppimine“.
 • Lasteaeda võin lapsele kaasa panna oma mänguasju, kaasavõetu peab olema sobilik mängimiseks alla 3-aastastele lastele, olema terve ja puhas.
 • Olen teadlik, et kaasapandud mänguasjadega mängivad ka teised lapsed ning üldkasutuses võivad asjad katki minna.
 • Õpetaja ei vastuta kodust kaasa võetud mänguasja kadumise või katkimineku eest.

TERVIS

 • Meil on ühine seisukoht: haige laps paraneb kodus.
 • Hindan oma lapse tervise seisukorda ja vastavalt sellele otsustan tema osaluse sõimetegevuses.
 • Rühmaõpetajal on õigus ja kohustus vanemat teavitada tema lapse haiguslikust seisundist (haigustunnusteks on köha, nohu, palavik, millest kahe tunnuse koosilmnemisel on tegemist haigestumisega. Ka lapse üldine seisund (loidus, kahvatus, tavapärasest väga erinev käitumine) võib anda põhjust kahtlustada haigusseisundit.
 • Rühmaõpetaja ei anna lapsele lasteaias vanema poolt kaasa pandud rohtusid, ega luba neid ka lapsel võtta, kui need ei ole eluliselt vajalikud kroonilise haiguse raviks ja õpetaja ei ole saanud selle manustamiseks vastavat väljaõpet.
 • Olen teadlik, kui laps haigestub lasteaias, võetakse koheselt lapsevanemaga ühendust ja organiseeritakse lapse koju minek.
 • Mõistan ja arvestan kõigi vanemate soovi tuua oma laps tervete laste kollektiivi.

KOOSTÖÖ

 • Hea koostöö lastevanemate ja õpetajate vahel on aluseks lapse kiirele kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias. See omakorda soodustab lapse jõudsat arengut.
 • Vajadusel pöördun lasteaia õpetajate, juhtkonna või rühmast valitud hoolekogu esindaja poole abi ja nõu saamiseks.
 • Lastesõimes toimuvad sündmused ja aktuaalsed probleemid jõuavad minuni e-lasteaia (ELIIS), e-posti või rühma stendide kaudu. Rühma riietusruumis on stendil kajastatud saabuva nädala tähtsamad tegemised ning laste tööd.
 • Leian võimaluse osaleda lapse rühma- ja lastesõime ühisüritustel ning arvestan, et lapsele sobivaim aeg selleks on pealelõunane aeg.
 • Olen ise hea suhtleja ja mõistev koostööpartner ning ootan seda ka lastesõimelt.

ABISTAME LAST POSITIIVSE MINAPILDI KUJUNEMISEL JA LOOME TURVATUNDE TULEVIKUKS!

RÕÕMSAT JA TURVALIST SÕIMEAEGA!

Viimati muudetud: 28.07.2021