Visioon, missioon, väärtused

Visioon

Meil on: 

  • Usaldav ja rõõmsameelne avastaja- laps
  • Uuendusmeelne, pädev ja motiveeritud personal
  • Lastesõime tegevust toetav tulemuslik koostöö partneritega

Missioon

Lastesõim Planeedi Mudila toetab personali ja perega koostöös lapse igakülgset ealist arengut ja avastamisrõõmu kaasaegses ning turvalises kasvukeskkonnas.

Põhiväärtused

TERVIS

  • Oleme mõistvad ja sallivad erinevuste suhtes
  • Meil on tervislikud eluviisid ning tervistedendav töökoht

KOOSTÖÖ

  • Meil on ühised eesmärgid ja jagatud vastutus
  • Märkame ja toetame abivajajat ning anname head eeskuju
  • Meil on hästi toimiv info liikumine, kogemuste vahetamine ja tagasiside

USALDUS

  • Usaldame partnereid ja oleme ise usaldusväärsed
  • Usalduse väljendus on täismahus lasterühmad ja hea maine

TURVALISUS

Töötame ja õpime enda loodud tervislikus ning turvalises keskkonnas

Viimati muudetud: 22.10.2020