Heakorra erileht

Põhja-Tallinna Valitsus pani kokku heakorda puudutavad teemad ja andis välja erilehe.

Heakorra erilehest leaite:

 • Põhja-Tallinnas toimuvad talgud
 • Kasside kiibistamine
 • Biolagunevate jäätmete liigiti kogumine
 • Ohtilikud jäätmeed
 • Jäätmejaamad
 • Lemmiklooma pidamine
 • Lõkke tegemine ja grillimine
 • Avalikud mänguväljakud
 • Pargid ja haljasalad
 • Puude hooldus ja raie
 • Korteriühistute ja eramajade omanike toetus
 • Info kinnistuomanikule
 • Rannainfo

 

HEAKORD PÕHJA-TALLINNAS (eesti keeles)

HEAKORD PÕHJA-TALLINNAS (vene keeles)

Viimati muudetud: 01.05.2014