Põhja-Tallinna Valitsuse komisjonid

 

Alaealiste komisjoni koosseis

Sotsiaalhoolekande komisjoni koosseis

Äriruumide pakkumiskomisjoni koosseis

 

Põhja-Tallinna mittetulundustegevuseks toetuste andmise komisjoni koosseis      

            (Põhja-Tallinna vanema korraldus 27.05.2015 nr 1-1/197)      

Komisjoni esimees: Märt Sults, halduskogu aseesimees, komisjoni esimehe asetäitja: Sten Svetljakov, Põhja-Tallinna Valitsuse kultuuri- ja    noorsootöö sektori juhataja      

Komisjoni liikmed:      

 • Ruth Kilvits, Põhja-Tallinna Valitsuse eelarve peaspetsialist;            
 • Heleni Praks, Põhja-Tallinna Valitsuse kultuuri- ja noorsootöö sektori peaspetsialist            
 • Jekaterina Matusihis, halduskogu liige.            

                      

            Komisjoni dokumentatsiooni eest vastutab Heleni Praks.      

            Komisjon lähtub oma töös:      

Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord      

Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused        

            Taotlus esitatakse iseteeninduskeskkonnas        

            Küsimuste korral saab iseteeninduses taotluse täitmisel tööajal abi telefonidelt 645 7213,      

            640 4195. Väljaspoolt tööaega palume vaadata kasutusjuhendeid:        

Lühike kasutusjuhend      

Põhjalik kasutusjuhend    

Komisjoni toimumise kuupäevad 2016. aastal:  

        27 jaanuar 2016    

        27 aprill 2016    

        27 juuli 2016    

        27 oktoober 2016

 --------------------------------------------------------------------

Põhja-Tallinna tervisenõukogu koosseis


(Põhja-Tallinna vanema korraldus 06. detsember 2012 nr 2-1/232)

Tervisenõukogu liikmed:

 • Karin Tammemägi – Põhja-Tallinna vanem

 • Sten Svetljakov – terviseedenduse peaspetsialist

 • Kristel Pilliroog Nava – erinoorsootöö peaspetsialist

 • Heidi Tammik – peaspetsialist

 • Sirje Pallo – Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuse juhataja

 • Liina Lass – Kopli Noortemaja projektijuht/metoodik

 • Elbe Lumiste – kultuuri- ja noorsootöö sektori juhataja

 • Pille-Maris Arro – Pelgulinna Seltsi juhatuse liige

 • Peeter Puio – Põhja konstaablijaoskonna piirkonnavanem

 • Laura Aben – Tervise Arengu Instituudi tervise edendamise osakonna vanemspetsialist

Tervisenõukogu tööd korraldab Sten Svetljakov.

Viimati muudetud: 05.02.2016