Mittetulundustegevuse toetus

2018.  aastal toimuvad mittetulundustegevuste toetuste komisjonid:

26. jaanuar kell 11.00.

6. aprill kell 11.00

24.august kell 11.00 (lükkus edasi 7. september kell 11.00)

16.november kell 11.00   (komisjoni ei toimu, tulenevalt eelarveliste vahendite puudumisest).

Komisjon vaatab läbi taotlused, mis on esitatud iseteeninduskeskkonnas Põhja-Tallinna Valitsusele hiljemalt 3 tööpäeva enne koosoleku toimumist.

Toetuse saajatel on kohustus oma  reklaammaterjalides eksponeerida Põhja-Tallinna Valitsuse  logo.

 

 Põhja-Tallinna mittetulundustegevuseks toetuste andmise komisjoni koosseis        

1. Kinnitada Põhja-Tallinna mittetulundustegevuseks toetuste andmise komisjon järgmises koosseisus:

1.1 Komisjoni esimees: Märt Sults, linnaosakogu liige

1.2 Esimehe asetäitja: Julianna Jurtšenko, linnaosa vanema asetäitja

1.3 Liikmed:

1.3.1. Sten Svetljakov – kultuuri-ja noorsootöö peaspetsialist

1.3.2. Larissa Novožilova – linnaosakogu liige

1.3.3. Ruth Kilvits – eelarve peaspetsialist

       

    

Komisjon lähtub oma töös:     

Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord        

Mittetulundustegevuse toetuse määramise üldised lisatingimused 2018. aastal   

Linnaosade valitsuste poolt mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused 2018. aastal

Taotlus esitatakse iseteeninduskeskkonnas          

Küsimuste korral saab iseteeninduses taotluse täitmisel tööajal abi telefonidelt 645 7213,        

 640 4195. Väljaspoolt tööaega palume vaadata kasutusjuhendeid:          

Lühike kasutusjuhend        

Põhjalik kasutusjuhend    

 

Rohkem infot Põhja-Tallinna mittetulundustegevuse komisjoni töö kohta: Sten Svetljakov sten.svetljakov@tallinnlv.ee, tel 645 70 74.

 

Viimati muudetud: 17.10.2018