Mittetulundustegevuse toetus

Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 määruse nr 8 lisaga 8 kehtestatud „Põhja-Tallinna ja
Põhja-Tallinna Valitsuse põhimäärus“ § 26 lg 1 alusel ning võttes arvesse Vabariigi Valitsuse
12. märtsil 2020 välja kuulutatud eriolukorda, millest lähtuvalt on Tallinna linnapea 01. aprillil
2020 edastatud soovitused Tallinna linna ametiasutuste juhtidele

1. Menetleda eriolukorra lõppemiseni ainult neid mittetulundustegevuseks ette nähtud
sihtotstarbelisi projekti- ja tegevustoetuste taotlusi, milles kavandatud tegevusi on võimalik
eriolukorras ellu viia ja mida ei ole eriolukorra juht keelanud.

 

2020.  aastal toimuvad mittetulundustegevuste toetuste komisjonid:

7. veebruar kell 11.00

17. aprill kell 11.00

28. august kell 11.00

20. november kell 11.00

Komisjon vaatab läbi taotlused, mis on esitatud iseteeninduskeskkonnas Põhja-Tallinna Valitsusele hiljemalt 3 tööpäeva enne koosoleku toimumist.

Toetuse saajatel on kohustus oma  reklaammaterjalides eksponeerida Põhja-Tallinna Valitsuse  logo.

 

 Põhja-Tallinna mittetulundustegevuseks toetuste andmise komisjoni koosseis        

1. Kinnitada Põhja-Tallinna mittetulundustegevuseks toetuste andmise komisjon järgmises koosseisus:

1.1 Komisjoni esimees: Märt Sults, linnaosakogu liige

1.3 Liikmed:

1.3.1. Sten Svetljakov – kultuuri-ja noorsootöö peaspetsialist

1.3.2. Larissa Novožilova – linnaosakogu liige

1.3.3. Klarika Kure – eelarve peaspetsialist 

1.3.4 Kaia Kask - koolinoorsootöötaja

Komisjon lähtub oma töös:     

Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord        

Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused 2020. aastal

Taotlus esitatakse iseteeninduskeskkonnas          

Küsimuste korral saab iseteeninduses taotluse täitmisel tööajal abi telefonidelt 645 7213,        

 640 4195. 

 

Rohkem infot Põhja-Tallinna mittetulundustegevuse komisjoni töö kohta: Sten Svetljakov sten.svetljakov@tallinnlv.ee, tel 645 7005.

 

Viimati muudetud: 12.04.2020