Mittetulundustegevuse toetus

2021.  aastal toimuvad mittetulundustegevuste toetuste komisjonid:

12. veebruar kell 11.00

18. märts kell 14:00

13. mai kell 14:00

 26. august kell 14:00

 18. november kell 14:00

Komisjon vaatab läbi taotlused, mis on esitatud iseteeninduskeskkonnas Põhja-Tallinna Valitsusele hiljemalt 3 tööpäeva enne koosoleku toimumist.

Toetuse saajatel on kohustus oma  reklaammaterjalides eksponeerida Põhja-Tallinna Valitsuse  logo.

Enne projekti esitamist tutvu ka juhendmaterjaliga Projekti kirjutamise juhendmaterjal

 Põhja-Tallinna mittetulundustegevuseks toetuste andmise komisjoni koosseis        

1. Kinnitada Põhja-Tallinna mittetulundustegevuseks toetuste andmise komisjon järgmises koosseisus:

1.1 Komisjoni esimees: Märt Sults, linnaosakogu liige

1.3 Liikmed:

1.3.1. Tatjana Ojamaa - kultuuri peaspetsialist

1.3.2. Larissa Novožilova – linnaosakogu liige

1.3.3. Klarika Kure – eelarve peaspetsialist 

1.3.4 Kaia Kask - hariduse peaspetsialist

Komisjon lähtub oma töös:     

Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord        

Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused 2021. aastal

Taotlus esitatakse iseteeninduskeskkonnas          

Rohkem infot projekti esitamise kohta: Mittetulundustegevuse toetus Tallinnas

Küsimuste korral saab iseteeninduses taotluse täitmisel tööajal abi telefonilt 640 4195. 

Rohkem infot Põhja-Tallinna mittetulundustegevuse komisjoni töö kohta Tatjana Ojamaa, 6457 005  

 

Viimati muudetud: 29.03.2021