Mittetulundustegevuse toetus

2019.  aastal toimuvad mittetulundustegevuste toetuste komisjonid:

1.veebruar kell 11.00

12.aprill kell 11.00

30.august  kell 11.00

22.november  kell 11.00

Komisjon vaatab läbi taotlused, mis on esitatud iseteeninduskeskkonnas Põhja-Tallinna Valitsusele hiljemalt 3 tööpäeva enne koosoleku toimumist.

Toetuse saajatel on kohustus oma  reklaammaterjalides eksponeerida Põhja-Tallinna Valitsuse  logo.

 

 Põhja-Tallinna mittetulundustegevuseks toetuste andmise komisjoni koosseis        

1. Kinnitada Põhja-Tallinna mittetulundustegevuseks toetuste andmise komisjon järgmises koosseisus:

1.1 Komisjoni esimees: Märt Sults, linnaosakogu liige

1.2 Esimehe asetäitja: Julianna Jurtšenko, linnaosa vanema asetäitja

1.3 Liikmed:

1.3.1. Sten Svetljakov – kultuuri-ja noorsootöö peaspetsialist

1.3.2. Larissa Novožilova – linnaosakogu liige

1.3.3. Klarika Kure – eelarve peaspetsialist

       

    

Komisjon lähtub oma töös:     

Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord        

Mittetulundustegevuse toetuse määramise üldised lisatingimused 2019. aastal   

Linnaosade valitsuste poolt mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused 2019. aastal

Taotlus esitatakse iseteeninduskeskkonnas          

Küsimuste korral saab iseteeninduses taotluse täitmisel tööajal abi telefonidelt 645 7213,        

 640 4195. 

 

Rohkem infot Põhja-Tallinna mittetulundustegevuse komisjoni töö kohta: Sten Svetljakov sten.svetljakov@tallinnlv.ee, tel 645 7005.

 

Viimati muudetud: 15.10.2019