Põhja-Tallinna Valitsuse tutvustus

PõhjaTallinn LOV.jpgAadress: Niine tn 2,
10414 Tallinn
Telefon: 645 7040
E-post: pohja@tallinnlv.ee
Registrikood: 75017745
Linnaosa vanem: Peeter Järvelaid
Põhja-Tallinna veebileht: tallinn.ee/pohja


Põhja-Tallinna linnaosa on Tallinna maa-alal ja koosseisus Tallinna Linnavolikogu moodustatud ja tema kehtestatud linnaosa põhimääruse alusel tegutsev üksus.


Põhja-Tallinna Valitsuse teenused


Põhja-Tallinna Valitsus lähtub oma töös põhimäärusest, millest tulenevad põhiülesanded on järgmised:

 • sotsiaalhoolekanne, erivajadustega isikute ja laste kaitse;
 • noorsoo- ja erinoorsootöö;
 • elamumajandus;
 • kommunaalmajandus, heakord ja haljastus;
 • jäätmekäitlus;
 • ruumiline planeerimine;
 • kultuuritöö ja haridus;
 • sport ja vaba aja veetmine;
 • linnaosas ettevõtluseks tingimuste loomine, turu- ja tänavakaubanduse korraldamine;
 • reklaam ja linnaosa valitsuse valitsemisel olevate ehitiste pinna reklaami- ja kaubandustegevuseks kasutusse andmine;
 • rahvastikuregistri andmete töötlemine;
 • osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine;
 • linnaosa valitsuse hallatavate asutuste töö koordineerimine;
 • tervisedendus;
 • halduslepingu alusel avaliku töö korraldamine.

80px-Pohja-Tallinn.png

Viimati muudetud: 19.08.2020