Põhja-Tallinna linnaosa asustamata eluruumid

Hetkel asustamata eluruumid puuduvad.

Avaldusi eluruumi üürimiseks saavad esitada vaid isikud, kes on eluruumi üürimist taotleva isikuna Põhja-Tallinna Valitsuses juba arvele võetud (st munitsipaal- või sotsiaaleluruumi järjekorras).

Blanketid:

Põhja-Tallinna linnaosas asustamata eluruumide üürile andmisega tegelevate töötajate kontaktandmed:

Munitsipaaleluruumid

Eesnimi                      Julia
Perekonnanimi          Vostrikova
Struktuuriüksus         Linnamajanduse osakond
Ametinimetus            peaspetsialist
Töökoha aadress      Niine tn 2, Tallinn 10414
Tuba                            115
Töötelefon                 645 7064
E-mail                         julia.vostrikova@tallinnlv.ee

Vastuvõtuajad           esmaspäeval    16.00 - 18.00
                                    neljapäeval      10.00 - 12.00

Sotsiaaleluruumid

Eesnimi                         Erli
Perekonnanimi            Kaseväli
Struktuuriüksus           Sotsiaalhoolekande osakond
Ametinimetus              eluasemeteenuste vanemspetsialist
Töökoha aadress        Kotzebue tn 2, Tallinn 10412
Tuba                              3
Töötelefon                  645 7085
E-mail                          erli.kasevali@tallinnlv.ee

Põhja-Tallinna linnaosa eluasemekomisjoni koosseis:

Esimees

 Raimond Kaljulaid

 Linnaosa vanem

Aseesimees

 Lylian Altmäe

 Linnaosakogu liige

Liikmed 

 Magnus Kiis

 Põhja-Tallinna Valitsuse linnamajanduse osakonna juhataja

 

 Kirsti Saar

 linnamajanduse osakonna jurist

 

 Margus Parts

 linnamajanduse osakonna elamumajanduse peaspetsialist

 

 Heleni Praks

 eluaseme spetsialist

 

 Anna Krõlova

 Linnavolikogu korra- ja tarbijakaitsekomisjoni liige

 

 Larissa Novožilova

 Linnavolikogu  sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liige

 

 Henrik Murel

 Linnavolikogu linnavarakomisjoni liige

 

 Urmi Reinde

 Eesti Üürnike Liidu esindaja

 

 Ragnar Kuusk

 Eesti Omanike Keskliidu esindaja

 

 Mart-Peeter Erss

 Põhja-Tallinna Valituse Sotsiaalhoolekande osakonna juhataja

Sekretär

 Julia Vostrikova

 Linnamajanduse osakonna peaspetsialist

Eluruumi üürimisega seonduvad õigusaktid:

 NB! Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 lisa 3 "Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise korra" punkti 13 kohaselt on eluruumi üürimist taotlevatena arvele võetud isikud kohustatud iga aasta esimese kvartali jooksul kinnitama kirjalikult kas posti teel (ka E- postiga) või isiklikult eluasemekomisjoni sekretäri juures eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise aluseid, vastasel juhul võidakse nad kustutada eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt.
Andmete kontrolli vorm esitamiseks.

Viimati muudetud: 25.04.2019