Tallinna ombudsman

Tallinna ombudsman

Igal isikul, kelle arvates on Tallinna linna mõni ametiasutus või ametnik oma avalike ülesannete täitmisel rikkunud tema põhiseaduslikke õigusi ja vabadusi ehk kohelnud teda hea halduse tava vastaselt (nt on käitutud ebaviisakalt, viivitatud vastamisega või jäetud vastamata, antud puudulikku või tegelikkusele mittevastavat teavet jms) on õigus pöörduda suuliselt või kirjalikult linna ombudsmani või tema nõuniku poole. Pöördumine on tasuta.

 

Vastuvõtuajad on:  

Esmaspäeviti:  14.00 -17.00;                 Teisipäeviti:  10.00-12.00;

Kolmapäeviti: 14.00 – 18.00;                Neljapäeviti:  10.00- 12.00                                

Reedeti:           10.00- 12.00;

Linna ombudsmani abi telefonil 6 943 292 saab kokku leppida ka teistes vastuvõtuaegades.

Linna ombudsmani büroo e-posti aadress on: ombudsman@tallinnlv.ee.

 

Kirjalikud pöördumised (avaldused ja kaebused) saata  või tuua kohale aadressil: Vana-Viru 12, 15080, Tallinn.

Kirjalikus pöördumises palun kirja panna:

  • pöörduja andmed (ees- ja perekonnanimi; sünniaeg; elukoht;
  • kontaktandmed  e-posti aadress ja/või telefoni number);
  • pöördumise võimalikud konkreetsed põhjused,  s.h. milles seisneb tema põhiseaduslike õiguste ja vabaduste rikkumine ning kelle poolt on need rikkumised toime pandud;
  • kas samas küsimuses on pöördutud mõne ametiasutuse või ametisiku poole, siis kelle poole ja milline oli pöördumise  tulemus  (kui pöördumises käsitletavas küsimuses on olnud kirjavahetus  mõne ametiasutuse  või ametnikuga, siis tuleks lisada selle kirjavahetuse koopiad).
Viimati muudetud: 27.06.2014