Vabad töökohad ja praktika Põhja-Tallinna Valitsuses

Põhja-Tallinna Valitsus kuulutab välja konkursi Tallinna Salme Kultuurikeskuse DIREKTORI ametikohale

Tallinna Salme Kultuurikeskuse eesmärk on säilitada ja edasi arendada Eesti rahvuskultuuri traditsioone, luua võimalusi inimeste vabaks eneseväljenduseks ja loominguliseks tegevuseks.

Kultuurikeskuse Direktori peamisteks tööülesanneteks on kultuurikeskuse töö juhtimine, mis hõlmab eelarve koostamist ja igapäevast majandamist, kultuurikeskuse arengusuundade väljatöötamist ja ellurakendamist, asjaajamise korraldamist, tööks vajalike kordade ja eeskirjade kehtestamist jm, mis tuleneb kultuurikeskuse põhimäärusest.

http://salme.ee/salme-kultuurikeskuse-pohimaarus

Sobival kandidaadil on: 

 • Kõrgharidus ja/või kultuurialase töö juhtimise kogemus.
 • Teadmised riigi- ja kohaliku omavalituse asutuste toimimisest.
 • Organisatsiooni juhtimise kogemus.
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel ja vähemalt ühe võõrkeele oskus ametialase sõnavara valdamisega.
 • Väga hea arvuti kasutamise oskus.
 • Hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime.
 • Algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel, oskus neid rakendada.
 • Tulemusele orienteeritus, väga hea koostöö-ja suhtlemisoskus.

Pakume:

 • Tööd suures ja huvitavas organisatsioonis.
 • Loomingulist tööd kultuurikeskuse töö korraldamisel.
 • Eneseteostamise võimalusi.
 • Võimalust tuleviku visiooni loomiseks ja selle elluviimiseks.
 • Põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Kandidaatidel palume saata hiljemalt 15.04.2018 e-posti aadressil: Merve.Pajula@tallinnlv.ee märgusõna „Direktor“ all järgmised dokumendid:

 • Elulookirjeldus koos palgasooviga ning kahe soovitaja kontaktandmetega.
 • Essee teemal „Salme Kultuurikeskuse roll kohalikus kogukonnas ja Eesti kultuuris“.

(essee sisaldab 3500 tähemärki)Põhja-Tallinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaalteenuste talitus otsib oma meeskonda KODUTEENUSTE PEASPETSIALISTI,

kelle peamisteks ülesanneteks on Põhja-Tallinna piirkonnas koduteenuste osutamise korraldamine ja kohtule eestkoste seadmise või eestkostetava varaga teha kavatsetavate tehingute kohta arvamuse andmine.

Sobival kandidaadil on:

 • Sotsiaaltööalane või juriidiline kõrgharidus.
 • Teadmised riigi- ja kohaliku omavalituse asutuste toimimisest.
 • Sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja nende rakendamise oskus.
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus kesktasemel.
 • Väga hea arvuti kasutamise oskus.
 • Kogemus antud valdkonnas töötamisel.
 • Hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime.
 • Väga hea koostöö-ja suhtlemisoskus.
 • B-kategooria autojuhiload.

Omalt poolt pakume:

 • Huvitavat tööd ja meeldivat kollektiivi.
 • Enesetäiendus-ja koolitusvõimalusi.
 • Puhkust 35 kalendripäeva.

Motivatsioonikiri ja CV palume saata märgusõna „koduteenuste peaspetsialist“ all hiljemalt 03.04.2018.a. e-posti aadressil Merve.Pajula@tallinnlv.ee. Täiendavaid küsimusi saab esitada e-posti aadressil Kai.Keller@tallinnlv.ee või telefonil 645 7087

Põhja-Tallinna Valitsuse kontaktisik praktikakohtade küsimuses on Merve Pajula.

Vaata ka teiste linna ametiasutuste vabu praktikakohti.

 

Viimati muudetud: 26.03.2018