Vabad töökohad ja praktika Põhja-Tallinna Valitsuses

Põhja-Tallinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaalteenuste talitus otsib oma meeskonda KODUTEENUSTE PEASPETSIALISTI

Põhja-Tallinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaalteenuste talitus otsib oma meeskonda koduteenuste peaspetsialisti, kelle peamisteks ülesanneteks on Põhja-Tallinna piirkonnas koduteenuste osutamise korraldamine ning kohtule eestkoste seadmise või eestkostetava varaga teha kavatsetavate tehingute kohta arvamuse andmine. Tegemist on avaliku konkursiga.

Sobival kandidaadil on:

 • Kõrgharidus või on see omandamine lõppjärgus (soovitavalt sotsiaaltöö, pedagoogika, meditsiini, psühholoogia erialal).
 • Hea arvuti kasutamise oskus.
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus suhtlustasemel.
 • Hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime.
 • Hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas.
 • Iseseisvus töös, hea analüüsi- ja tulemuste prognoosimise võime.

Kasuks tulevad:

 • Teadmised riigi- ja kohaliku omavalituse asutuste toimimisest.
 • Sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja nende rakendamise oskus.
 • Kogemus antud valdkonnas töötamisel.
 • Väga hea koostöö-ja suhtlemisoskus.
 • B-kategooria autojuhiload.

Omalt poolt pakume:

 • Huvitavat tööd ja meeldivat kollektiivi.
 • Enesetäiendus-ja koolitusvõimalusi.
 • Puhkust 35 kalendripäeva.

Avaldus (motivatsioonikiri) ja CV palume saata märgusõna „koduteenuste peaspetsialist" all hiljemalt 29.06.2018.a. e-posti aadressil Merve.Pajula@tallinnlv.ee. Täiendavaid küsimusi saab esitada e-posti aadressil Kai.Keller@tallinnlv.ee või telefonil 645 7087

Põhja-Tallinna Valitsuse kontaktisik praktikakohtade küsimuses on Merve Pajula.

Vaata ka teiste linna ametiasutuste vabu praktikakohti.

 

Viimati muudetud: 14.06.2018