Vabad töökohad ja praktika Põhja-Tallinna Valitsuses

Põhja-Tallinna Valitsus võtab teenistusse heakorra vanemspetsialisti

Põhja-Tallinna Valitsuse linnamajanduse osakond otsib oma meeskonda HEAKORRA VANEMSPETSIALISTI,

kelle peamisteks tööülesanneteks on:

 • Koostab linnaosa heakorra plaani ja tagab selle täitmise vastavalt eraldatud vahenditele.
 • Kontrollib heakorra eeskirjade täitmist, koostab märgukirju ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.
 • Lahendab liikluskorraldusega ja jäätmekäitlusega seotud küsimusi.
 • Korraldab oma töövaldkonna riigihankeid ja vajalikke konkursse, sh lepingute ja muu hankedokumentatsiooni ettevalmistamist või osaleb nende koostamisel.
 • Kontrollib heakorra ja kõrvaltänavate hooldustööde lepingute täitmist ja teostatud tööde kvaliteeti, koostab vastuvõtuakte ning tagab arvete õigsuse ja tähtaegse esitamise.
 • Osaleb teenistust puudutavate projektide väljatöötamisel ja läbivaatamisel.
 • Korraldab linnainventari paigaldamist, remonti ja hooldamist.

 Sobival kandidaadil on:

 • Soovitavalt kõrgharidus ja /või vähemalt kaheaastane töökogemus omavalitsuses või riigiasutuses.
 • Teadmised riigi- ja kohaliku omavalituse asutuste toimimisest.
 • Väga hea arvuti kasutamise oskus.
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus suhtlustasemel.
 • Hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime.
 • Hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas.
 • Iseseisvus töös, hea analüüsi- ja tulemuste prognoosimise võime.
 • B-kategooria autojuhiload (isikliku sõiduauto kasutamise võimalus).

Kasuks tulevad:

 • Linnamajanduse valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja nende rakendamise oskus.
 • Kogemus antud valdkonnas töötamisel.

Omalt poolt pakume:

 • Huvitavat tööd ja meeldivat kollektiivi.
 • Enesetäiendus-ja koolitusvõimalusi.
 • Puhkust 35 kalendripäeva.
 • Palk 1185 eurot (bruto),
 • Mobiiltelefoni kasutamise hüvitist.
 • Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamist.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Motivatsioonikiri ja CV palume saata märgusõna „heakorra vanemspetsialist“ all hiljemalt 28.08.2018.a. e-posti aadressil Merve.Pajula@tallinnlv.ee. Täiendavaid küsimusi saab esitada e-posti aadressil Magnus.Kiis@tallinnlv.ee või telefonil 645 7060.

Põhja-Tallinna Valitsuse kontaktisik praktikakohtade küsimuses on Merve Pajula.

Vaata ka teiste linna ametiasutuste vabu praktikakohti.

 

Viimati muudetud: 13.08.2018